>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Konkursai  >>

 

 

Konkursą skelbia: Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė", savivaldybės biudžetinė įstaiga,
adresas - Gamyklos g. 29, LT-89110 Mažeikiai, tel.: (8 443) 66758, 66458.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190157333.
Skelbiamas konkursas meninio ugdymo pedagogo pareigoms užimti.
   
 

 

Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo pedagogas;

Darbo krūvis: 1 etatu ;

Darbo sutarties rūšis: neterminuota;

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

 

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą,

patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.Meninio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5.Gyvenimo aprašymą;

6.Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. rugpjūčio 17 d., pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 25 d.
Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso 
paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.
 
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Gamyklos g. 29, Mažeikiai.
2. Siųsti elektroninio pašto adresu: eglute.mazeikiai@gmail.com  
 
Informacija apie konkursą skelbiama 
Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“  tinklapyje www.eglutemazeikiai.lt  

 

 

 

Reikalingas pagalbinis darbininkas

Išsamesnė informacija telefonu (8 443) 66 758 darbo valandomis

 

 

Skelbiamas konkursas logopedo, spec. pedagogo pareigoms užimti

 

Konkursą skelbia:  Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“, biudžetinė įstaiga, adresas –  Gamyklos g. 29, Mažeikiai                               

 

Konkursas vykdomas pagal lopšelio-darželio priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

Darbo pobūdis:

0,5 etato specialiojo pedagogo ir 0,5 etato logopedo.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį specialiosios pedagogikos, logopedo išsilavinimą;

2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

Privalumai:

 1. Projektinio darbo patirtis, gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje.

  2. Geri raštvedybos įgūdžiai.

  3. Kvalifikacinė kategorija.

  4. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

  5. Informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai.

  Pretendentas privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

  5. Gyvenimo aprašymą (CV).

  6. Pageidautinos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Atrankos būdas - pokalbis.

Darbo krūvis: 0,5 etato specialiojo pedagogo ir 0,5 etato logopedo.

Darbo užmokestis pagal pedagoginio darbo stažą ir kvalifikaciją.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Pretendentas gali pateikti dokumentus 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. sekretorei arba direktorei  (adresu Gamyklos g. 29, Mažeikiai),  arba elektroniniu paštu eglute.mazeikiai@gmail.com    

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m.  kovo 26 d., pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 23 d.

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

 

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą tel. (8 443) 66 758

 

 

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių r. lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. spalio 1 d.
Konkursas baigtas 2018 m. gruodžio 18 d.

 

 

 

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė “ direktoriaus pareigoms eiti.

   Informacija skelbiama 2018 m. vasario 6 d.

   Konkursas baigtas 2018  m.  balandžio 5 d.

 

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms eiti.

                   

Informacija skelbiama 2017-09-06 

 

Konkursas baigtas 2017-10-12

 

 

 

 

Skelbiamas konkursas auklėtojo pareigoms užimti.

Informacija skelbiama 2017 04 17

Konkursas baigtas 2017-05-25

 

 

Skelbiamas konkursas 2 auklėtojų pareigoms užimti

 

Informacija skelbiama 2016-10-11  
 Konkursas baigtas 2016-10-26
 


Skelbiamas konkursas psichologo pareigoms užimti

Informacija skelbiama 2015-11-11  
 Konkursas baigtas 2016-01-06
  

Skelbiamas konkursas spec.pedagogo-logopedo pareigoms užimti

Informacija skelbiama 2016-08-01 
 Konkursas baigtas 2016-08-25 Skelbiamas konkursas  logopedo pareigoms užimti

Informacija skelbiama 2016-08-02 
 Konkursas baigtas 2016-08-25

 

Skelbiamas konkursas auklėtojo pareigoms užimti. 
Informacija skelbiama 2016-08-01 
 Konkursas baigtas 2016-08-25

 

Skelbiamas konkursas psichologo pareigoms užimti

Informacija skelbiama 2015-11-11 
 Konkursas baigtas 2016-01-06
 
 
Skelbiamas konkursas auklėtojo pareigoms užimti.
Informacija skelbiama 2015-11-12 
Konkursas baigtas 2016-01-05

 

 

Konkursas skelbiamas auklėtojo pareigoms užimti. 
Informacija skelbiama 2015-07-01

Konkursas baigtas  2015-07-31

 

 

Konkursas skelbiamas auklėtojo pareigoms užimti. 
Informacija skelbiama 2014-03-17
Konkursas baigtas  2014-03-31


 

sprendimas: meikita.lt