>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Parama  >>
        

 
                Nuoširdi lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenės padėka visiems, prisidėjusiems prie įstaigos ugdymo(si) sąlygų  gerinimo. Tikimės Jūsų paramos ir šiais mokslo metais.
 
                                                                                                            Pagarbiai lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenė
                                                          

 

 Dėl 2% paramos skyrimo

         Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki  2% ) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz. lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui „Eglutė", nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos į lopšelio-darželio sąskaitą. Gauti pinigai bus panaudoti patalpų remontui, vaikų baldelių, kompiuterių, knygų ir kt. pirkimui.

            

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt; 

Prašymą taip pat galima:

  •           įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių. Užpildytą ir pasirašytą formą dėkite į voką, ant jo nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą. Pasirašykite ant voko klijavimo linijos taip, kad neįmanoma būtų atidaryti voko nepažeidžiant parašo. Laišką siųskite paprastu paštu, adresu: VMI Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  • pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).


          Išsamiau apie 2% GPM skyrimą paramai gauti galite sužinoti interneto svetainėje https://www.vmi.lt/cms/apie-prasyma-fr0512 arba lopšelyje-darželyje (informaciją suteiks grupių auklėtojos).

REKVIZITAI PRAŠYMAMS

DĖL 2% PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO:

              Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas)(10 laukelis) - 190157333

              Pilnas paramos gavėjo pavadinimas (11 laukelis) - Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė"

              Paramos gavėjo buveinės adresas (12 laukelis)  -  Gamyklos 29, Mažeikiai

 

 

2% FR0512 V4 formą galite atsispausdinti PDF formatu, užpildyti didžiosiomis raidėmis ir nunešti į VMI ar nusiųsti adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai (viename voke galima siųsti tik vieno žmogaus deklaraciją).

 

 


 

sprendimas: meikita.lt