>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Veiklos dokumentai, tvarkų aprašai  >>

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" darbo tvarkos taisyklės

 Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" vidaus tvarkos taisyklės

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" darbuotojų maitinimo organizavimo tvarka

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" IT naudojimo bei atsakingų asmenų už jų priežiūrą skyrimo tvarka

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" tarybos veiklos organizavimo tvarka

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" mokesčio už vaikų išlaikymą tvarka

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" pedagogų netiesioginio darbo su vaikais paskirties aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" aprūpinimo priešmokyklinio ugdymo(si) priemonėmis tvarka

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" tėvų(globėjų) savanoriškos veiklos  organizavimo tvarka

 LR aukštųjų mokyklų studentų praktikos atlikimo Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Eglutė" tvarka

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" tėvų tarybos veiklos organizavimo tvarka

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas


 Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė" 2015-2018 m. strateginis veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos plano vykdymo ataskaita už 2016 m.

Mažeikių  lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatai 2017 m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2017-2018 m.m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2017-2018 m. m. korupcijos prevencijos programa

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos plano vykdymo ataskaita už 2017 m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų saugos ir sveikatos užtikrinimo tvarkos aprašas.

 Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklės.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos plano vykdymo ataskaita už 2018 m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės metų veiklos ataskaita.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 m. veiklos planas.

sprendimas: meikita.lt