>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Kainoraštis  >>

 

 Vaiko išlaikymo kainos savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose ugdymo įstaigose

 

 

 

Užmokestis už vaiko išlaikymą Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ nustatytas vadovaujantis:


 Eil. Nr. Grupės pavadinimas Vaiko išlaikymo kainos
 Maitinimo ( Lt) (už 1 dieną) Ugdymo (Lt)
(už 1 mėnesį)
Maisto gaminimo
  (už 1 dieną)
(Lt)
 Pusryčiai Pietūs       
 Vakarienė

 Iš viso:        

 1. Lopšelio grupė

 1.31 Lt

(0,38 Eur)

    2.37 Lt

(0,69 Eur)  

 1.58 Lt

(0,46 Eur)

 5.26 Lt

(1,52 Eur)

 10.00 LT

(2,90 Eur)

 1.60 Lt

(0,46 Eur)

 2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupė

 1.46 Lt

(0,42 Eur)

 2.63 Lt

(0,76 Eur)

 1.76 Lt

(0,51 Eur)

 5.85 Lt

(1,69 Eur)

 10.00 Lt

(2,90 Eur)

 1.60 Lt

(0,46 Eur)

  • Tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo grupes, moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus.

 Tėvai (globėjai) nuo užmokesčio už vaiko išlaikymą visiškai atleidžiami:
 Priežastis Reikalingi dokumentai
vaikas auga šeimoje, įrašytoje į vaikų teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitąvaikų teisių apsaugos skyriaus pažyma


 Tėvams (globėjams) užmokestis už vaiko maitinimą 50 % mažinamas:
 Priežastis Reikalingi dokumentai
vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų: 
  •  vienas iš tėvų miręs
mirties liudijimo kopija,
vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopija(os),
prašymas
  •  vienas iš tėvų dingęs be žinios
pažyma iš tesėsaugos institucijos,
vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopija(os),
prašymas
  •  vaiko gimimo liudijime nėra nurodyti tėvo duomenys
teísmo sprendimo arba nutarties apie nenustatytą tėvystę kopija,
vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopija(os),
prašymas
šeima augina tris ir daugiau vaikų vaikų gimimo liudijimų kopijos,
pažyma iš mokymo įstaigos, jei vienam iš vaikų sukako 18 metų ir vaikas (vaikai) studijuoja,
prašymas
tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybąkarinę tarnybą patvirtinanti pažyma,
prašymas
vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriujepažymos apie mokslo tęsimą vasario ir
rugsėjo mėnesiais,
prašymas


 Užmokestis už maitinimą ir maisto gaminimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos:
 Priežastis Reikalingi dokumentai
dėl vaiko ligos ar gydymosi sanatorijoje gydytojo pažyma
vasaros laikotarpiu ( birželio - rugpjūčio mėn.) jeigu vaikas nelanko įstaigos 1 mėn. ir ilgiau
 tėvų prašymas
mokinių atostogų metu (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams) 
tėvų kasmetinių atostogų metupažyma iš darbovietės
kai tėvai turi laisvas nuo darbo dienas
(dirba pagal slenkantį darbo grafiką)
pažyma iš darbovietės

  • Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą - bet kuriuo metu.
  • Lengvata taikoma nuo prašymo bei dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą, pateikimo kitos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
  • Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.
  • Tėvams laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Užmokestis už vaiko išlaikymą turi būti sumokėtas už praėjusį mėnesį ne vėliau, kaip iki sekančio mėnesio  20 dienos!!!

 

 

 

sprendimas: meikita.lt