>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Specialiojo pedagogo veikla  >>
                                                           

 2017-2018 mokslo metai

 

 

 

Specialiojo pedagogo pagalba teikta 9 vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  Visi vaikai padarė pažangą: iš jų 2 priešmokyklinio amžiaus vaikams mokykloje, tikėtina, nebus reikalinga specialiojo pedagogo pagalba. Kiti, ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir toliau tikslins smulkiosios motorikos judesius, plės aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, mokysis rišliai ir aiškiai pasakoti bei ugdysis kitus pažintinius procesus (atmintį, dėmesį, mąstymą).

Glaudžiai buvo bendradarbiaujama su kelių vaikų tėveliais bei pasiekta nemažai užsibrėžtų tikslų. Šiems vaikams labai svarbus darbo tęstinumas, todėl buvo bendradarbiaujama ir su grupės auklėtojomis, gerinant šių vaikų ugdymo(si) kokybę.

 

 

Specialusis pedagogas  darželyje:

  • Vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus ir priežastis.

  • Rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją Darželio Vaiko Gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Psichologinėje Pedagoginėje tarnyboje.

  • Padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.

  • Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Specialusis pedagogas lavina vaiko atmintį, dėmesį, pojūčius, rankų pirštų judesius, supažindina su skaičiais, raidėmis, tikslina akies-rankos koordinaciją, formuoja garsinės analizės ir sintezės įgūdžius. Specialusis ugdymas darželyje vyksta daugiausiai per žaidybines veiklas, išryškinant vaiko stipriąsias puses bei lavinant silpnąsias. Vaikai unikalios asmenybės, su jais galima užsiimti įvairiausia veikla. Svarbu, kad ji būtų žaisminga, kūrybiška ir įdomi vaikui. Kartu su vaiku: pieškite, lipdykite, kirpkite, skaitykite knygas, ieškokite skirtumų, aptarkite įvairiausius įvykius, daiktus, žmones, knygas. Vardinkite spalvas, raides, skaičius, išsiaiškinkite nežinomus žodžius, plėskite vaiko žodyną: vartokite kuo daugiau veiksmažodžių ir būdvardžių.

 Tokios ir panašios užduotys lavina vaiko mastymą, dėmesį, rankos ir akies koordinaciją. Šių ir panašių užduočių ieškokie: https://lavinamukai.jimdo.com/sukaupt%C5%B3-priemoni%C5%B3-spinta/.

Stebėkite vaiko raidą, kylant neaiškumams konsultuokitės su darželio ar kitų įstaigų specialistais.

 

„Daugelis dalykų gali palaukti. Vaikas laukti negali. Jo vardas ši diena...“

sprendimas: meikita.lt