>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Specialiojo pedagogo veikla  >>
                                                           

 2019-2020 mokslo metai

 

  Specialiojo pedagogo veikla

 

 

 

 2018-2019 mokslo metai

 

 

Šiais mokslo metais specialiojo pedagogo pagalba teikiama 7 vaikams. Šiems vaikams būdingi šie sutrikimai: specifiniai pažinimo sutrikimai arba pažinimo procesų neišlavėjimas, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai, kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai.  Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, būdingi šie sunkumai:

  • ribotas bendravimas su bendraamžiais ir suaugusiaisiais;

  • nenoras įsitraukti į bendrą veiklą;

  • negebėjimas suvokti ir išreikšti savo jausmų;

  • netinkamas elgesys, taisyklių nesilaikymas;

  • negebėjimas sukaupti ar išlaikyti dėmesį;

  • skurdus žodynas.

Įtraukusis ugdymas reikalauja auklėtojų ir kitų specialistų stiprybės, laiko, energijos, lankstumo, šiuolaikiško požiūrio. Įtraukusis ugdymas paliečia ir stipriai paveikia mūsų emocijas, keičia vertybių sistemą, mūsų pažiūras, elgesį, pasaulėžiūrą. Siekdami, kad įtraukusis ugdymas vyktų veiksmingai, bendradarbiaujama su grupės auklėtojomis, kitais švietimo pagalbos specialistais. Tačiau itin reikšmingą vaidmenį šių vaikų ugdyme atlieka tėvai.  Todėl kviečiu bendrauti ir bendradarbiauti!

Daugiau informacijos apie vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jų vertinimą skaitykite šiame straipsnyje: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tevams/vaiku-turinciu-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-ikimokyklinio-ugdymo-organizavimas/5476. Įdomių straipsnių apie vaiko raidą, elgesį, įvairius iššūkius, kurių patiria kiti tėvai, galite rasti: https://www.ikimokyklinis.lt/. 

 

Užduočių pagal tai, ką ugdysite ieškokite šiose internetinėse svetainėse:

 

 

 

 

 

 


sprendimas: meikita.lt