>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Psichologo veikla  >>
                                            

 2017-2018 mokslo metai

 

 

             2017-2018 mokslo metais vis daugiau tėvų kreipiasi pagalbos. Individualių konsultacijų metu buvo sprendžiamos šios problemos:

 •  
  •  
   •  
    • Vaikui sunku adaptuotis;

    • Vaikas išgyvena baimę, nerimą;

    • Vaikui sunku valdyti savo emocijas;

    • Vaikas patiria sunkumų bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais;

    • Vaikui sunku valdyti savo elgesį, laikytis taisyklių;

    • Vaikas išgyvena sunkumus šeimoje (tėvų skyrybos, vietos pakeitimas).

              Tenka susidurti su keletu problemų, kurias išgyvena vaikas ir jį auginanti šeima. Kartu su emocinėmis problemomis dažnai seka elgesio, bendravimo problemos. Kuomet tėvai, patarti auklėtojų arba savo iniciatyva kreipiasi į psichologą, pirmoji individuali konsultacija vyksta su jais, o kartais jų būna ir keletas.  Labai vertinamos tėvų pastangos, nes šiais mokslo metais jie skyrė savo laiką, sėdo į mažas vaikučių kėdutes kabinete ir įsitraukę sprendė kaip gali padėti savo vaikui.

        Taip pat buvo vykdomas psichologinis švietimas:

 • Susirinkimų metu tėvai supažindinti su pozityvaus elgesio skatinimo būdais;

 • Metodiniame susitikime auklėtojoms pristatytos, iš naujo primintos žinios apie skatinimo, drausminimo būdus.  Buvo svečiuojamasi grupėse, kuriose žaidimų metu siekiama lavinti socialinius įgūdžius. Vyko grupiniai užsiėmimai savireguliacijai stiprinti.

 

 

 

 

 

Psichologo veiklos turinys darželyje:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

 • Rengia individualias rekomendacijas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.

 • Šviečia ikimokyklinės įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų vaikų problemoms spręsti, bei atlieka vaikų veiklos ir elgesio grupėse stebėseną.

 • Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais bei kitais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko Gerovės komisijoje.

 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į ikimokyklinės įstaigos poreikius.

Priežastys, dėl kurių tėvai gali kreiptis į psichologą:

 • Nori padėti vaikui sužinoti jo patiriamų sunkumų priežastis ir įveikti juos;

Vaiko elgesys su bendraamžiais, suaugusiais yra neadekvatus;

Vaikas agresyvus, negeba valdyti neigiamų emocijų;

Vaiko raidos vystimasis kitoks nei bendraamžių;

Vaikas išgyvena jį stipriai paliečiančius momentus (tėvų skyrybos, artimojo ar gyvūno netektis, išsikraustymas ir t.t.);

Vaiko elgesys pasikeitė, o tėvai neranda šių pokyčių priežasčių;

Vaikui sunku adaptuotis darželyje;

Vaikas patiria mokymosi sunkumų (sunku sukaupti dėmesį, nėra motyvacijos, savireguliacijos atlikti tikslingai veiklai ir pan.)

 • Nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;

 • Nori daugiau sužinoti apie tam tikrus raidos, ugdymo psichologinius aspektus.

sprendimas: meikita.lt