>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Soc. pedagogo veikla  >>

 

 2017-2018 mokslo metai

 

 

2017-2018 mokslo metais socialinio pedagogo pagalba buvo teikta 6 vaikams. Taip pat su psichologe vedėme grupinius savireguliacijos ugdymo užsiėmimus 5 elgesio problemų turintiems vaikams. Vaikų pasiekimai skirtingi. Vieni išmoko labai daug, savo gebėjimais net aplenkė vyresnius užsiėmimus lankančius vaikus. Kitiems vaikams sekėsi sunkiau dėl motyvacijos stokos ar sudėtingesnių sutrikimų. Socialinė pedagoginė pagalba įstaigoje liekantiems vaikams bus teikiama ir kitais mokslo metais.

Šiais mokslo metais 8 vaikus išsiuntėme gebėjimų vertinimui į Mažeikių Pedagoginę psichologinę tarybą (4 vaikus pirminiam, 4 – pakartotiniam vertinimui). Vertinimo rezultatų vis dar laukiame, tačiau nuo rugsėjo mėnesio vaikams bus teikiama visa reikalinga pagalba.

Džiugu, kad atsiranda vis daugiau tėvų, kurie kreipiasi su klausimais, ieškodami pagalbos savo vaikams. Taip pat atsiranda daugiau tėvų, kurie pakviesti noriai ateina į susitikimus, atvirai bendrauja, suteikia grįžtamąjį ryšį. Norisi tikėti, kad laikui bėgant bendravimas su tėvais bus vis glaudesnis.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE

 

 

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais pedagogais;

  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaikų reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);

  • Padeda tėvams (globėjams) ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, tėvų teises ir pareigas;

  • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą;

  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;

  • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį.

  • Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;

  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

sprendimas: meikita.lt