>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Darželio daina
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Logopedo veikla  >>
                                            

  2017-2018 mokslo metai

 

 

Švietimo pagalba 2017-2018 m. m.

2017 - 2018 mokslo metais švietimo pagalba buvo teikta 96 vaikams. Logopedo pagalba buvo teikta visiems 96  vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus. Specialiojo pedagogo pagalba teikta 9 vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  15 vaikų įveikti kalbos, kalbėjimo ir kiti komunikacijos sutrikimai, šie vaikai išmoko taisyklingai tarti kalbos garsus ( s, z, c, š, ž, č, r, l, k, g). Likusiems vaikams sutrikimai iš dalies įveikti. Visi padarė pažangą, kas didesnę, kas mažesnę, pagal savo gebėjimus ir motyvaciją. Žymiai sustiprėjo garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, pagausėjo ir prasiplėtė žodynas, pagerėjo garsų tarimas, girdimasis suvokimas, buvo ugdoma rišlioji kalba, gramatinis kalbos taisyklingumas, smulkioji motorika, ugdomi kiti pažintiniai  procesai: atmintis, dėmesys, pastabumas, regimieji, erdvės, laiko suvokimai. Didžiausią pažangą padarė tie vaikai, kuriems pagalba buvo teikiama ne tik logopedo kabinete, bet ir namuose. Džiugu, kad tėveliai klauso logopedo patarimų ir atlieka pūtimo, smulkiosios motorikos tikslinimo ir artikuliacinio aparato lavinimo pratimus.

 

 

 

Lopšelyje - darželyje logopedas teikia kryptingą ir efektyvią  pagalbą vaikams, turintiems kalbos,  kalbėjimo ir  kitus komunikacijos sutrikimus.

Uždaviniai:

 • garsų tarimo tikslinimas;
 • artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos lavinimas;
 • foneminės klausos lavinimas;
 • garsinės analizės bei sintezės įgūdžių formavimas;
 • pasyviojo ir aktyviojo žodyno turtinimas;
 • rišliosios kalbos ugdymas;
 • gramatiškai taisyklingos kalbos lavinimas;
 • kitų pažintinių procesų (mąstymo, atminties, dėmesio, pastabumo, regimųjų, erdvės, laiko bei kitų suvokimų) ugdymas.

Logopedas:

 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
 • padeda įveikti vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • bendradarbiauja su pedagogais ir teikia jiems metodinę pagalbą;
 • supažindina tėvus su vaikų kalbos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, konsultuoja juos darbui namuose su vaiku;
 • siunčia vaikus į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą ar pas gydytoją – specialistą tyrimui ir konsultacijai;
 • taiko savo darbe naujoves.

 

SKLANDI KALBA – MIKLŪS PIRŠTUKAI

 

Vaiko kalbos raida pasižymi tam tikru nuoseklumu, o vaiką pradėti ugdyti reikia jau nuo pat kūdikystės. Nustatyta, kad pirštų miklumas tiesiogiai susijęs su sklandžia vaiko kalba. Kai tobulėja rankų judesiai, vaikas vystosi visapusiškai. Galvos smegenų centrai, reguliuojantys kalbą, ir centrai, reguliuojantys rankų pirštų judesius, yra visai šalia ir daro įtaką vieni kitų veiklai  Jei vaiko motoriniai, savitarnos gebėjimai neatitinka amžiaus normų, tai kalbos vystymasis atsilieka. Vaikai, kuriems ankstyvajame amžiuje sudarytos palankios sąlygos mankštinti pirštus, greičiau pradeda taisyklingai kalbėti, geriau artikuliuoti garsus.

 

 

 

 

PATARIMAI TĖVELIAMS, KAIP LAVINTI SMULKIĄJĄ MOTORIKĄ NAMUOSE

 

Pirštų masažas vaikams nuo 0 -2 metų

 

1.  Masažuokite kiekvieną vaiko pirštelį (pradėkite nuo "mažylio",)

2. Masažuokite pirštelių pagalvėles (lengvai paspausdami).

3. Rodomuoju pirštu, lengvais sukamaisiais judesiais, masažuokite delniukus.

4. Paimkite vaiko rankutę į savo rankas , nykščiu lengvai paspausdami, masažuokite  delniukus.

5. Masažuokite pirštelius su masažiniais rutuliukais, šepetukais.

Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai nuo 2 m.

      "Žvejys"

Pripilkite  į dubenį vandens. įmeskite smulkių daiktų (kamštelių, kamuoliukų ir kt.) Prie mažo sietelio pririškite pagaliuką. Pasiūlykite vaikui su "meškere pažvejoti". Vaikas "meškerę" turi laikyti  viena ranka, paskui kita.

      "Takelis"

Iš popieriaus juostelių padarome  apie 3-5 cm takelį . Duokite vaikui kruopų, tegu beria ant takelio ir kviečia paukštelius lesti. Kruopas reikia imti trimis pirštukais.

      "Stebuklingas šaukštelis"

Pastatykite du indus: vienas su  kruopomis ar kitais biriais produktais,  o kitas tuščias. Pamokykite vaiką, kaip laikyti šaukštą ir semti kruopas. Parodykite  kaip išpilti. Tegu pats bando semti ir pilti.   

      "Saldi arbata"

Jau jūsų mažylis gali pats įsidėti cukraus į arbatą, tai dabar pamokykite jį pamaišyti šaukšteliu arbatą.

      "Padarykime kamuoliuką" 

Paimkite popieriaus lapą  ir suglamžykite  taip, kad gautusi kamuoliukas.

      "Žiūronai"

Paimkime popieriaus lapą ir susukite,  pasidarykite žiūronus. Pasiūlikite pažiūrėti ir pasakyti, ką mato.

      "Surink"

Netyčia išberkite smulkių daiktų (žirnių, pupelių, degtukų ark t.). Paprašykite mažylio padėti surinkti. Rinkti po vieną ir dėti į indelį ar dėžutę.


 

 

 

Veikla, tobulinanti smulkiuosius raumenis ir

stimuliuojanti smegenų brandą

 

Vaiko amžius

Rekomenduojama veikla

Kūdikystė

Daiktų siekimas, laikymas, sukinėjimas, kratymas.

Ankstyvoji vaikystė

1–3 metai

Žaislų dėliojimas, statymas, smulkių detalių rinkimas, lapų vertimas, piešimo įrankio laikymas, piešimas, naudojimasis šaukštu, puodelio laikymas.

Pirmoji vaikystė

4–7 metai

Piešimas, karpymas, karoliukų vėrimas, konstravimas, dėlionių rinkimas, sagų segimas, užtrauktuko traukimas, batraiščių varstymas, įvairių įrankių naudojimas, žaidimai su kamuoliu.

sprendimas: meikita.lt