>>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Galerija
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Gamtosauginis ugdymas  >>

    2017-2018 mokslo metai

 

GAMTOSAUGINIS UGDYMAS

 

Viktorina apie mišką


Gražų vasario 2 d. rytą į darželio muzikos salę rinkosi grupių; ,,Smalsučiai” ir  ,,Voveriukai” ugdytiniai, pasipuošę įvairių medžių karūnomis. Prie ,,miško vartų” buvo tikrinamos keliautojų žinios apie mišką. Vaikai turėjo išvardinti medžių pavadinimus; pasakyti kuo medžiai yra naudingi žmogui ir gamtai;  kuo skiriasi lapuočiai medžiai nuo spygliuočių.  Mišku keliaujant vaikų laukė įvairių užduočių stoteles, kurias vaikai sėkmingai įveikę galėjo keliauti toliau. Pirmiausia priėję ąžuolo medį abiejų grupių vaikai padeklamavo po eilėraštį apie miško karalių ąžuolą ir miško gyventoją baikštųjį kiškelį. Kiek paėję sutiko voveraitę, kuri  pasiguodė, kad vėjas išbarstė visas jos surinktas miško gėrybes. Nusiminus voveraitė  paprašė vaikus padėti jas surinkti ir  surūšiuoti į atskirus krepšelius. Ir taip linksmai keliaudami per mišką vaikai: skaičiavo vėjo išbarstytus lapus, dėliojo iš jų dėliones, žaidė  įvairius žaidimus, kol galiausiai priėję paskutinę stotelę turėjo popieriaus lape arba ant šviesos stalo pavaizduoti mišką.

Nuotaikinga šventė baigės… Vaikai į savo grupes grįžo kupini gerų emocijų ir naujų žinių.

IMG_02162.jpg
27653307_534394656942263_1803915415_o.jpg

 

 

 

Nuo 2018-02-01/03-01

Kviečiame dalyvauti makulatūros rinkimo akcijoje

„Rink makulatūrą. Išsaugok medį“

Popieriaus lapas yra skirtas rašyti, knyga – skaityti. Senas panaudotas popierius ilgainiui virsta šiukšle, tačiau ir jis dar gali būti naudingas. Perdirbta makulatūra įgyja naują formą ir vėl tarnauja mums. Perdirbtas popierius naudojamas įvairiems produktams – kopijavimo popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms, gofruotam popieriui gaminti. Makulatūros rinkimas – tai dar viena galimybė tausoti aplinką. Reikia nepamiršti, kad popieriaus atliekos – tai alternatyvus žaliavų ir energijos šaltinis. Rūšiavimas ir perdirbimas yra pagrindinės priemonės, mažinančios išvežamų į sąvartyną atliekų kiekį, bei racionalus būdas taupiai naudoti gamtos išteklius.

Tokiu būdu išsaugojame labai svarbią ekologinės grandinės dalį – medį. Svarbiausia, jog kiekviena perdirbta popieriaus tona išsaugo 17 medžių, 26 460 litrų vandens ir pakankamai energijos tam, kad pusę metų būtų apšildytas normalaus dydžio namas.

       Mūsų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vykstančia akcija „Rink makulatūrą. Išsaugok medį“ siekiama parodyti, kad keisti pasaulį galime jau nuo mažų dienų.

      Šios akcijos tikslas – šviesti vaikus ir ugdyti supratimą, kad surinktas ir perdirbtas popierius prikeliamas naujam gyvenimui, o atliekų rūšiavimas taptų kasdieniu visų ugdytinių įpročiu.

      Nuoširdžiai kviečiame vaikučius, tėvelius, globėjus prisijungti ir aktyviai dalyvauti šioje akcijoje, renkant antriniam perdirbimui tinkamą popierių ir taip prisidėti prie žalio pasaulio kūrimo. Už surinktus makulatūros pinigus bus perkami vaismedžiai, kuriuos kartu su vaikais pasodinsime „Vaikystės sode“.

 

      Atminkite, kad dideli pasiekimai prasideda nuo mažų darbų. Lai mūsų gyvenimo devizu tampa žodžiai: „Meilė žmogui, gimtai žemei ir jos  gamtai.“

 

 

 

                                                       

 

 

  

Gamtosauginių mokyklų programos seminaras

 

2017 m. gruodžio 5 dieną vyko Gamtosauginių mokyklų programos seminaras „Gamtosauginių mokyklų programos integracija ugdymo procese“. Seminaro dalyviai rinkosi Kauno technikos profesinio mokymo centre. Į seminarą vyko gamtosauginio komiteto narės Ona Ramonaitė ir Rima Skrinskienė. Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno technikos profesinio mokymo centro direktorius P. Čepas. Apie Gamtosauginių mokyklų programą: dabartį ir perspektyvas kalbėjo Lietuvos žaliųjų judėjimo projektų koordinatorius Renaldas Rimavičius. Išklausėme įdomių pranešimų apie atotrūkio nuo gamtos problemas mokykloje, apie ekologinių veiklų įtaką mokinių iniciatyvumo ir kūrybiškumo ugdymui, apie aplinkosauginio švietimo integravimo į ugdymo turinį galimybes. Seminaro pabaigoje vyko diskusijos, apibendrinimas.

IMG_7645.jpg
IMG_7631.jpg

 

Medžio puošimo šventė

 

Mūsų protėviai nuo seno mylėjo, garbino medžius. Medžiai – ilgaamžiškumo ir pastovumo simboliai. Jie mus maitina, valo orą, suteikia prieglobstį ir pavėsį, stebina savo grožiu ir tvirtumu. Gruodžio 6 d. darželyje vyko medžio puošimo šventė. Šventės metu vaikai ne tik puošė medelį savo kūrybos darbais, bet ir mokėsi, kaip reikia rūpintis ir rodyti pagarbą medžiams.

 

DSC01299.jpg
PC065372.jpg
PC065362.jpg
PC065376.jpg

 

Išvyka į Mažeikių vandenvietę

 

                      Dalyvavimas projekte – pilietinėje iniciatyvoje „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“ „Gudručių“ grupės vaikus įpareigojo  formuotis aplinkosaugines nuostatas  bei gamtai palankų elgesį per praktines veiklas. Todėl lapkričio 22 dieną Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ gamtosaugine kryptimi dirbančios grupės „Gudručiai“ ugdytiniai, lydimi tėvelių, lankėsi Mažeikių vandenvietėje. Kuri yra pietvakariniame miesto pakraštyje, kairiajame Ventos upės krante, apie 3 km nuo miesto centro, Krucių kaime. Kad Ventos upės vanduo yra nešvarus, užterštas, mažieji tyrinėtojai jau išsiaiškino. Ar švarus Mažeikių miestui teikiamas geriamasis vanduo, nusprendėme išsiaiškinti atvykę į Mažeikių vandenvietę.

Vaikus ir jų tėvelius pasitikęs vyr. meistras Vygintas Ligeikis supažindino su įmonės teritorija, papasakojo apie vandens gręžinius, vandens saugojimo talpyklas. Ugdytiniai pamatė, kaip filtruojamas geriamasis vanduo. Mat jo sudėtyje be reikalingų mineralų yra labai daug geležies. Pasirodo,  filtravimo metu iš vandens geležis yra pašalinama. Pabuvoję operatorinėje pamatėme, kaip darbuotojai budi prie pultų, stebi ir fiksuoja vandens padavimą miestui. Mums paaiškino, kad dabar iš šešių siurblių dirba tik vienas. Jo pagalba miesto gyventojai yra aprūpinami vandeniu. Geriamojo vandens atsargos tokios, kad kasdien galėtų „aptarnauti“ net tris tokius miestus, kaip Mažeikiai. Iš specialisto lūpų išgirdome, kad į mūsų miestą patenkantis geriamasis vanduo yra geros kokybės.

Mažieji gamtininkai diskutavo, kodėl reikia vandenį taupyti, kaip gali prisidėti prie telkinių pakrančių švarinimo. Su vaikais bendravęs specialistas  pasidžiaugė, kad darželio ugdytiniai domisi geriamuoju vandeniu, žino apie jo svarbą žmogaus organizmui. Pasak Kamilės Z.  

„vandenėlio reikia indams išplauti, dar puodeliams. Vandens reikia, kai einame maudytis į vonią“. Pasak Augustės „reikia iš krano gert vandenį, iš vandenyno vandenį gerti nereikia“. Pasak Elijos „reikia, kad vaikai gertų vandenį iš krano. Maudytis vaikai dar turi“. Pasak Mato G. „vandenuką reikia gerti. Geru namuose vandenuką. Bet vandenį dar reikia taupyti“. Pasak Nedo „aš pats moku įpilti vandens. Vandens reikia daug gerti. Padaryti arbatos galima, medaus dar įdėti“. Pasak Amelijos M. „skalbyklai reikia vandens. Ji išplauna drabužėlius“. Pasak Arno E „ reikia su vandeniu rankas plauti. Dar veiduką prausti“. Pasak Tado „gražų vandenį tik galima gerti. Bet ne murziną. Murzino gerti negalima“. Pasak Tėjos „geri vaikai nešiukšlina į vandenį. Geri vaikai turi šiukšles surinkti, kad visur švaru būtų. Ir vandeny“.

 

PB225161.jpg
PB225145.jpg

  

 

 

Projekto „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis”

vykdymas

„Pažink”

 

Nuo pat pirmųjų dienų vaikas tyrinėja jį supantį pasaulį. Ikimokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus. Norėdami suvokti dalyko esmę, Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė” gamtosaugine kryptimi dirbantys „Voveriukai” ir „Gudručiai” nuo š. m. rugsėjo mėnesio įsijungė į projektą „LAIMINGAS VANDUO – LIETUVOS GYVASTIS” – VšĮ Open Minds ir asociacijos „Gyvoji planeta” projektas bei šių organizacijų socialinės veiklos tąsa.

Projekto tikslas – ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą ir draugišką asmenybę, formuojant aplinkosaugines nuostatas bei gamtai palankų elgesį per praktines veiklas. Projektas – pilietinė iniciatyva susideda iš trijų etapų: „PAŽINK, GLOBOK, DALINKIS”.

Veiklą pradėjome nuo pirmojo etapo „PAŽINK”. Drauge su ugdytiniais diskutavome, jog draugais tampama artimai pažįstant vienam kitą. Todėl pasirinkome artimiausią mūsų aplinkai vandens telkinį – Ventos upę, kuria domėsimės, sieksime pažinti. Venta – viena iš didžiausių Lietuvos upių ir didžiausia šiaurės vakarų Žemaitijos upė. Rinkdami aktualią informaciją apie Ventos upę, sužinojome, jog Ventos upė yra labiau užteršta negu kitos upės, nes ji randasi žemiau Mažeikių miesto.

Norėdami susipažinti su vandens savybėmis ir jo panaudojimu žmogaus gyvenime bei konkrečiais pavyzdžiais parodyti vandens svarbą žmogui ir gamtai, su ugdytiniais atlikome keletą bandymų.

Ant stalo ąsotėliai su virintu, su natūraliu vandeniu, mineralinio vandens buteliai „Neptūnas”, „Tiche” bei butelis vandens iš Ventos upės. Vaikai apžiūrinėjo vandenį su padidinamuoju stiklu, spėliojo, kokios spalvos, ragavo natūralų vandenį ir palygino su mineraliniu vandeniu. Vaikams labiau patiko citrinos skonio mineralinis vanduo. Išsiaiškinus vandens naudingumą žmogaus organizmui, ugdytiniai suvokė, jog sveikiausia gerti natūralų vandenį.

Vaikai susidomėję eksperimentavo ir su vandeniu, parsineštu iš Ventos upės. Visų pirma, jis skyrėsi savo spalva, kvapu. Pasak grupės „Voveriukai” ugdytinio Gabrieliaus „tai žolės kvapas, ten gyvena žuvytės”. Norėdami pamatyti vandens užterštumą, vaikai vandenį filtravo per vatos skridinėlį, įsitikindami, jog vanduo lieka beveik nepakitęs.

Tyrinėdami vandens savybes įvairiais pojūčiais, atliekant įvairius bandymus: matuojant, pilstant, maišant, uostant, ragaujant, stebint, vaikai sužinojo, kur naudojamas vanduo ir be vandens nebūtų galima išsiversti. Praktinės veiklos metu suvokė, kokie pavojai gresia žmonėms, vandens gyventojams, augalams dėl vandens teršimo.

Šią veiklą apvainikavo gražus pedagogių ir ugdytinių sugalvotas šūkis „Mes vandens ir gamtos neteršime!”.

 

PA264761.jpg
PA264736.jpg
PA264731.jpg
PA264723.jpg

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,EGLUTĖ“

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS

2017-2018 M. M.

 

Tema: Atliekos

Tikslas: Padėti vaikui ugdytis ekologinį sąmoningumą, rinktis gamtai nekenksmingą gyvenimo būdą.

Uždaviniai:

  1. Prisidėti prie švarios, gražios aplinkos kūrimo, ugdyti pagarbą žmonėms, tvarkantiems mūsų aplinką;

  2. Skatinti įstaigos bendruomenę bendradarbiauti su kitomis ugdymo įstaigomis organizuojant aplinkosaugines akcijas, talkas;

  3. Vykdyti švietėjišką veiklą.

     

Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo terminai

Kaip tai galime įvertinti?

Kaip sužinosi-me, ar mūsų veikla buvo sėkminga?

Kiek tai kainuos?

Ar tai buvo sėkminga? Idėjos ateičiai.

Aplinkosauginis auditas

 

M. Jasinskienė

O. Ramonaitė

2017 m. spalis

Parengta atsakymų diagrama

Susumavus rezultatus

Nieko

Taip. Sulaukėme daugiau nei 90% bendruomenės atsakymų.

Informacinio stendo išleidimas

R. Skrinskienė

S. Kneitienė

2017 m. rugsėjis Informacija nuolat atnaujinama

Informacija stende

Iš vaikų, pedagogų atsiliepimų

Popierius, dažai

Taip. Bendruomenė informaciją žino.

Aplinkos apsaugos projek-tas „Mes rūšiuojam“

Gamtosauginis komitetas

 

Per mokslo metus

Įstaigos koridoriuje pastatytos specialios dėžės, kuriose kaupiami elementai, mobilieji telefonai

Dalyviai pareikš savo nuomonę

Nieko

Taip. Sukaupti elementai buvo perduoti surinkimo punktui.

 

Tyrinėjimų savaitė ,,Ką gali popierius?“

V. Dilbitienė

2018 m.sausio mėn.

Pagal atsiliepimus

Iš pokalbių su vaikais, pedagogais

Nieko

Vaikai bus skatinami taupyti popierių

Renginys skirtas Pasau-linei Gamtosauginių mokyklų veiklos dienai

 

Gamtosauginis komitetas

 

2017 m. lapkričio 6-10 d.

Pagal dalyvių atsiliepimus

Kai atliksime apklausą

Nieko

Taip. Praktinė veikla ugdo vaikų darbinius įgūdžius, moko rūpintis aplinka.

Edukacinė valandėlė ,,Rū-šiuosi – gyvensi gražiau ir sveikiau“

UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Specialistė Eglė Sakalauskaitė

2017 m. spalio 24 d.

Pagal dalyvių skaičių

Iš pokalbių su vaikais,tėvais,pedagogais

Nieko

Vaikai sužinos apie atliekų rūšiavimą

Akcija ,,Papuošk nuliūdusį medelį“

R.Januškevičienė

 

2017 m. gruodžio 5 d.

Medžių puošimas savos gamybos žaislais

Dalyviai pareikš savo nuomonę.

Gamybos atliekos

Vaikai puošė medžius darželio teritorijoje savo pagamintais darbeliais.

Leisti laikraštį ,,Žaliojo spygliuko naujienos“

Gamtosauginis komitetas

Per mokslo metus

Laikraštis leidžiamas 1 kartą ketvirtyje

Iš tėvų, savival-dybės atstovų atsiliepimų

15 Eur.

Bendruomenė šią idėją palaiko.

Makalatūros rinkimo akcija

Gamtosauginis komitetas

 

2018m. sausio,vasario mėn. 

Pagal surinktą makulatūros kiekį

Iš tėvų, vaikų susidomėjimo

Nieko

Bendruomenė telkiama aplinkos saugojimui.

Švietėjiškos veiklos vykdymas

Gamtosauginis komitetas

 

Per mokslo metus

Informuosime visuo-menę spaudoje, internete, rajoninėje spaudoje.

Susidomėjimas mūsų vykdoma veikla

Nieko

Sėkminga.Visuome-nė susipažins su GMP  veikla įstaigoje.

Dalyvauti akcijoje „DAROM“

Gamtosauginis komitetas

 

2018 m. balandžio mėn.

Pagal dalyvių skaičių ir atsiliepimus

Sutvarkėme paskirtą miesto teritoriją

Nieko

Taip. Sulaukėme bendruomenės narių, valdžios atstovų palaikymo.

Skirtuko knygai gamini-mas iš antrinių žaliavų  „Dovanėlė svečiui“

S. Kneitienė

2018 m. gegužės mėn.

Dalyvių skaičius, jų aktyvumas

Pagamintų skirtukų kokybė ir kiekis

Kanceliarinės prekės

Skirtukus dalinti mokyklos svečiams, lankytojams

Bendradarbiauti su lopšeliais-darželiais „Gintarėlis“, „Buratinas“

M. Jasinskienė

Per mokslo metus

Pagal organizuotas veiklas, informacija internetinėje svetainėje,spaudoje, nuotraukos

Pagal dalyvių skaičių, jų atsi-liepimus

Nieko

Taip. Vaikai ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

 

Tema: Vanduo

Tikslas: Suteikti vaikams žinių apie žmogaus ir vandens ryšį, vandens svarbą žmogaus sveikatos stiprinimui.

Uždaviniai:

  1. Formuoti vaikams nuostatą, kad vanduo – gyvybės džiaugsmas ir sveikata.

  2. Suprantamai ir patraukliomis priemonėmis formuoti supratimą apie vandens svarbą , jo taupymą;

  3. Vykdyti švietėjišką veiklą apie vandens ekologines problemas.

 

Veiksmai

Atsakingi

Įgyvendinimo terminai

Kaip galime tai įvertinti?

Kaip sužinosime ar mūsų veikla buvo sėkminga?

Kiek tai kainuos?

Ar tai buvo sėkminga? Idėjos ateičiai.

Respublikinis projektas„Laimingas vanduo-Lietuvos gyvastis“

R.Skrinskienė

S.Kneitienė

2017  m. spalis- 2018 m. gegužė

Bendruomenės įtraukimas į projektą

Iš vaikų, tėvų atsiliepimų

Nieko

Taip

Sveikatos valandėlė

,,Vanduo - sveikatos šaltinis“

V.Stonkuvienė

2017  m. lapkričio mėn.

Nuotraukos, filmuota medžiaga

Kai atliksime apklausą

Nieko

Taip. Vaikai sužinos apie vandens svarbą, jo taupymą.

Etnografinis- ekolo-ginis krašto pažini-mas

M. Jasinskienė

R.Ramanauskienė

 

2017 m lapkričio mėn.

Nuotraukos, filmuota medžiaga

Iš bendruomenės narių atsiliepimų

Žmogiškieji ištekliai

Bendruomenė įgys naujų kompetencijų.

Pateikčių (skaidrių) demonstravimas dar-želio bendruomenei ,,Lietuva – gerovės šalis“

R.Skrinskienė

 

2017 m. gruodžio mėn.

Nuotraukos, filmuota medžiaga

Iš dalyvių atsiliepimų

Nieko

Sėkminga.

Gamtamoksliniai tyrimai ,,Gyvenimas po mikroskopu“

S. Kneitienė

R. Skrinskienė

2018 m. vasario mėn.

Vaikų, tėvų atsiliepimai

Kai atliksime tyrimą

Nieko

Bus plėtojamos įvairios kompetencijos

Lankstinukas ,,Laimingas vanduo – laimingi vaikai“

V. Stonkuvienė

2018 m. vasario mėn.

Iš atsiliepimų

Iš susidomėjimo parengta informacija

Popierius, dažai

Sėkminga.Vykdoma švietėjiška veikla.

Renginiai skirti Pasaulinei vandens dienai

V. Dilbitienė

2018 m. kovo mėn.

Pagal dalyvių skaičių, jų atsiliepimus

Informacija bus patalpinta internetinėje svetainėje, informuosime spaudą

 

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Bendruomenė telkiama efektyviam vandens naudojimui.

Švarinimosi akcija ,,Norime švarių Ven-tos pakrančių“

R. Skrinskienė

S. Kneitienė

2018 m. balandžio mėn.

Pagal dalyvių skaičių

Iš dalyvių atsiliepimų

Žmogiškieji ištekliai

Sėkminga.Vykdoma švietėjiška veikla apie vandens ekologines problemas.

Fotografijų konkur-sas ,,Vandens gyvybė“

R. Januškevičienė

M.Jasinskienė

2018  m. gegužės mėn.

Pagal dalyvių skaičių

Po konkurso

Spausdinimo išlaidos

Patraukliomis formomis formuojamos aplinkos saugojimo nuostatos

 

 

                                                                                                                                                                                

Kiti renginiai

Tikslas: Formuoti bendruomenės darnų santykį su mus supančiu pasauliu, aplinka, gamta, žmonėmis.  

 

GMP veiksmų plano parengimas

Gamtosauginis komitetas

2014 m. spalio mėn.

Veiksmų planas bus pakabintas informaciniame stende

Pagal dalyvių skaičių, daly-vavusių veiklose

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Bendruomenė informaciją žino

Europos judėjimo savaitė

Darželio vaikai, pedagogai

2017 m. spalio

Organizuojama kiekvienais mokslo metais

Dalyvių atsiliepimai

Nieko

Padaryti lankstinukai apie fizinio aktyvumo reikšmę vaiko organizmui

Akcija ,,Padėkime paukšteliams ir žvėreliams“

R.Januškevičienė

R. Skrinskienė

2018 m. sausio mėn.

Išvyka į mišką

Iš dalyvių skaičiaus ir jų atsiliepimų

35eur.

Sėkminga.Ši akcija organizuojama kiekvienais metais.

Gamtosaugos integracija į ugdymo procesą

Grupių auklėtojos

2017/2018 m. m.

Organizuotos veiklos

Apklausus pedagogus, vaikus

Nieko

Sužinosime mokslo metų pabaigoje.

Informacijos sklaida žiniasklaidoje,įstaigos svetaineje

Grupių auklėtojos

Per mokslo metus

Pagal straipsnius spaudoje, internetinėje erdvėje

Skaitytojų atsiliepimai, komentarai

Nieko

Sėkminga. Visuomenė sužinos apie GMP  veiklą.

Renginiai skirti Žemės dienai

S.Kneitienė

O.Ramonaitė

2018 m. kovo-balandžio mėn.

Parengtas renginių planas

Vaikų, pedagogų atsiliepimai apie renginius

Popierius, dažai

Taip.Vaikai ugdysis ekologines nuostatas, bendradarbiaus su savo bendraamžiais.

Dalyvauti renginiuose, skirtuose tarptautinei aplinkos apsaugos dienai.

Gamtosauginė darbo grupė

2018 m.birželio mėn.

Parengtu veiklos planu

Iš vaikų ir pedagogų pateiktų idėjų

Nieko

Sėkminga.Dalinsimės gerąja darbo patirtimi.

Bendradarbiauti su mokyklo-mis, dalyvaujančiomis GMP ir rajono ekologu

Gamtosauginis komitetas

Per mokslo metus

Aptarsime konkrečius aplinkosauginius klau-simus,  dalinsimės gerąja darbo patirtimi

Pasitarimų metu aptariant veiklos rezultatus

Žmogiškieji ištekliai

Taip. Numatytos veiklos ateičiai.

Veiklos įvertinimas

Gamtosauginis komitetas

2018 m. gegužė

Pristatymas bendruomenei

Apklausos rezultatai

Nieko

Sėkminga

 

 

 

 

 

 

Gamtosauginės veiklos tęstinumas

 

Praeitais mokslo metais grupės „Gudručiai“  vaikai plėtė ir gilino gamtosauginio ugdymo žinias. Šiemet vykdomas gamtosauginio ugdymo tęstinumas. Rugsėjo mėnesį pradėjome eksperimentuodami.  Įsigiję edukacinę priemonę „Šiltnamis“, ilgai netrukome iš atskirų detalių susimeistrauti šiltnamį. O tada į vazonėlius pylėme žemės, bėrėme baziliko, didžiosios nasturtės sėklas. Pasėjus sėklas, teks kantriai laistyti, drėkinti žemę ir laukti, kada pasirodys pirmieji daigeliai. Stebėsime, kiek svarbi augalams šviesa, šiluma.

Su gamtos pasauliu vaikai susipažįsta stebėdami, eksperimentuodami, žaisdami. Glaudus ryšys su gamta, vykdomi eksperimentai, tyrinėjimai grupėje skatina vaikus išgyventi nuostabaus pasigėrėjimo, atradimo džiaugsmą.

 

P9204181.jpg
P9204160.jpg

 

 

 

 

sprendimas: meikita.lt