>>  Naujienos
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Teisinė informacija
     >>  Veikla
     >>  Paslaugos
     >>  Ugdymas
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Archyvas
     >>  Klausimai

Get Adobe Flash player

Etnokultūrinis ugdymas  >>

2017-2018 mokslo metai

 Dalyvaujame kvalifikacijos tobulinimo programoje

„Etninės kultūros ugdymas ir kraštotyros skatinimas“

 

                            Lapkričio 22 d. etnokultūrinės veiklos darbo grupės narės dalyvavome   kvalifikacijos tobulinimo programos „Etninės kultūros ugdymas ir kraštotyros skatinimas“ seminare „Atrasti Lietuvą“ (III užsiėmimas). Seminaro metu susipažinome su visą pasaulį apkeliavusia mobilia edukacine paroda apie Lietuvą. Turėjome garbę pirmieji pamatyti dar tik ruošiamą atidarymui parodą „Lietuvos tautinis kostiumas“. Išklausėme lektorės V.Juškevičiūtės pranešimą. Seminaras vyko Mažeikių muziejuje.


IMG_20171122_143103.jpg
IMG_20171122_140903.jpg
IMG_20171122_140637.jpg
IMG_20171122_134627.jpg

 

 

                           Džiaugiamės etnokomandos narės Elonos Juškevičienės kurtų žibintų paroda, kurie praskaidrina tamsius rudens vakarus. 

 

23825406_945036635650398_789989496_o.jpg
23828661_945038275650234_240590343_o.jpg
23846972_945038392316889_1391632860_o.jpg
23798947_945038478983547_339897669_o.jpg

 Dalyvavome konferencijoje

                      Lapkričio 15 d. įstaigos pedagogės Laima Veselienė ir Laima Drungilienė dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogų regioninėje metodinėje– praktinėje konferencijoje „PILIETIŠKUMO, TAUTINĖS KULTŪROS, BENDRUOMENIŠKUMO SAMPRATA, JŲ ĮGYVENDINIMAS“. L. Drungilienė skaitė pranešimą „Kaip surasti Lietuvą?“, o L. Veselienė pristatė stendinį pranešimą „Tautinio ugdymo pradmenys ikimokykliniame amžiuje“.

 

23627230_333648187103593_257799309_o.jpg
23627444_828439710669755_2126112536_o.jpg

 

 

 

 Pyragų diena

                     Lapkričio 6 dieną Lietuvoje minima pyragų dieną. Etnokultūrinės darbo grupės iniciatyva  įstaiga taip pat prisijungė prie šios akcijos. Grupėse buvo kalbama apie duoną, pyrago gaminius, duonos kelią nuo grūdo iki stalo, vaišinamasi tėvelių keptais sveikuoliškais pyragais.

                     Darbuotojai rinkosi salėje pabendravimui prie kavos, arbatos puodelio. Vaišinosi pačių keptais pyragais, dalijosi receptų paslaptimis.  Dėkojame visiems, kurie neliko abejingi ir dalyvavo akcijoje.

201711064005.jpg
201711063996.jpg
201711064002.jpg
201711064011.jpg

 

 

 

 Aplankyti senieji Lietuvos dvarai

 

 

               Etnokultūrinės darbo grupės narės Laima Veselienė ir Laima Drungilienė spalio 17 d. dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo programos „Etninės kultūros ugdymas ir kraštotyros skatinimas“ antrojo ciklo užsiėmime. Jo metu aplankyti senieji Lietuvos Beržėnų, Užvenčio, Tytuvėnų, Kelmės dvarai, sužinota daug įdomių istorinių faktų, prisiliesta prie krašto praeities. Kelmės kultūros centre seminaro dalyvės dalyvavo edukacinėje programoje „Lietuvių tautinis kostiumas“

 

201710173927.jpg
201710173899.jpg

 

 

Pedagogai turtina žinias apie gimtąjį miestą 

                Š.m. rugsėjo 27 d. pradėta vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programa „Etninės kultūros ugdymas ir kraštotyros skatinimas“. Seminaras-ekskursija „MAŽEIKIAI ISTORIJOS VINGIUOSE“ (I užsiėmimas). Programoje dalyvauja etnokultūrinės darbo grupės narės Laima Veselienė, Loreta Tenienė ir Laima Drungilienė.  Programos vadovė - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė Violenita Juškevičiūtė, lektorius - Mažeikių muziejaus vyr. muziejininkas Vytautas Ramanauskas. 

 

22095258_1472434259513748_1107058195_o.jpg
22095210_1472434412847066_1189054804_o.jpg
 
Etnokultūra - daugiau, negu klumpės ar tautinis kostiumas

Etninė kultūra - tai ilgaamžė mūsų senolių patirtis, kuri perduodama iš kartos į kartą. Senovės tradicijos padeda nepamiršti tautos šaknų. Žaisdami lietuvių liaudies žaidimus, dainuodami lietuviškas dainas, sekdami pasakas, taikydami patarles, priežodžius, mįsles, stebėdami gamtą, realiame gyvenime mes išlaikome tautos paveldą. Etninė kultūra lavina vaiko vaizduotę, žadina šiltus jausmus savo tarmei, skatina formuotis tautinei savimonei ir skatina vaiko kompetencijų plėtrą ir padeda ugdyti vaiko bendrąsias kompetencijas:

·        padeda vaikui suvokti savo vaidmenį šeimos, giminės, bendruomenės ir tautos gyvenime, skatina perimti paprotines elgesio normas, puoselėti ir tęsti socialinėje terpėje susiformavusias tradicijas, suvokti jų kaitą ir dėsningumus;

·        tautosakos panaudojimas ugdymui(si) plečia ir gilina intuityvų vaiko supratimą apie gimtosios kalbos (ir tarmės) savitumą, ugdo meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui, nuo mažens moko gyvos, turtingos ir vaizdingos kalbos;

·        per etnokultūrinį ugdymą vaikai išsamiau susipažįsta su etninės kultūros vertybėmis ir reiškiniais, suvokia ir įsisąmonina iš kartos į kartą perduodamą senolių išmintį. Vaikai skatinami domėtis savo šeimos ir giminės tradicijomis, bendruomeniniais papročiais, tradiciniais amatais ir juos puoselėjančiais žmonėmis, gamtine ir kultūrine aplinka, praeities ir dabarties įvykiais, tautos vertybėmis, kitų tautų ir šalių kultūrine įvairove;

·        klausydamiesi įvairių tautosakos žanrų, vaikai palaipsniui ima suvokti jų vertę ir grožį, pajaučia poreikį ir malonumą išreikšti save juos atlikdami, improvizuodami, kurdami;

·        ugdymo procese vaikai supažindinami su tradicinėje kultūroje gyvavusiais sveikatos tausojimo papročiais, liaudies medicina. Ugdoma pagarba vienam iš seniausių ir pagrindinių maisto produktų - ruginei duonai, kuri nuo seno laikyta šventa.

Mūsų įstaigos grupių ,,Boružiukai", ,,Ežiukai" ir ,,Kiškučiai" " pedagogai vienu iš prioritetų pasirinko etnokultūrinį vaikų ugdymą. Didėjantis atotrūkis tarp šiuolaikinės žmogaus buities ir senųjų tradicijų savaime mus verčia ieškoti būdų, kaip įdomiai vaikams perteikti etnokultūros žinias. Įstaigoje įrengta seklyčia, kurioje vaikai gali pamatyti, prisiliesti prie senovinių daiktų, rakandų. Vaizdingų žodžių kupina žemaitiška tarmė integruojama kasdienėje veikloje. „Etninė kultūra yra ne močiutės vilnonė skarelė muziejuje ir ne verpimo ratelis kaimo turizmo sodyboje. Etninė kultūra yra gyvenimo būdas čia, savo žemėje, ir dabar, o ne kada nors. Ji negali būti kažkokia paradinė, reklaminė, prisimenama tik kelis kartus per metus. Etnokultūra yra apmąstymas, suvoktas gyvenimo būdas ir nuolatinis žiūrėjimas į aplinką, gamtą, išsiugdytas gebėjimas kūrybiškai priimti tautos gyvenimą, neišduodant savęs ir nekeliaklupsčiaujant prieš pasaulį" (etninės kultūros ugdymo turinio konsultantė Virginija Rudavičienė.)

 

Dau23_small.jpg

 

 

 

sprendimas: meikita.lt