LT    |    EN    |    Pritaikyta neįgaliesiems
     >>  Naujienos
     >>  Renginiai, išvykos
     >>  Ugdymas
     >>  Paslaugos
     >>  Veikla
     >>  Teisinė informacija
     >>  Struktūra ir kontaktai
     >>  Bendradarbiavimas
     >>  Archyvas
     >>  Galerija
     >>  Klausimai
Parama  >>
        

 
                Nuoširdi lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenės padėka visiems, prisidėjusiems prie įstaigos ugdymo(si) sąlygų  gerinimo. Tikimės Jūsų paramos ir šiais mokslo metais.
 
                                                                                                            Pagarbiai lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenė
                                                          

 

 Dėl 2% paramos skyrimo

         Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki  2% ) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz. lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui „Eglutė", nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos į lopšelio-darželio sąskaitą. Gauti pinigai bus panaudoti patalpų remontui, vaikų baldelių, kompiuterių, knygų ir kt. pirkimui.

          Išsamiau apie 2% GPM skyrimą paramai gauti galite sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt arba lopšelyje-darželyje (informaciją suteiks grupių auklėtojos).

REKVIZITAI PRAŠYMAMS

DĖL 2% PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO:

              Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas)(10 laukelis) - 190157333

              Pilnas paramos gavėjo pavadinimas (11 laukelis) - Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė"

              Paramos gavėjo buveinės adresas (12 laukelis)  -  Gamyklos 29, Mažeikiai

 

 

INFORMACIJA APIE 2% PARAMOS PANAUDOJIMĄ

 

2% gyventojų paramos lėšų 2016 metais panaudojimas:

 Įstaigai 2% gyventojų paramos lėšų už 2015 m. gauta  - 4490,00 eur.

Panaudota:

·         1800,00 eur. – kompiuterių įsigijimui;

·         600,00 eur. - vejapjovė;

·          700,00 eur. – vėliavų stovai ir kitos vaikų ugdymui skirtos lėšos;

·         90,00 eur. – ugdytinių suknelės Respublikiniam konkursui „Dainų dainelė“;

·         1300,00 eur. – patalynės atnaujinimas.

 

Lėšų panaudojimas patvirtintas įstaigos tarybos nutarimu 2017-01-09

 

sprendimas: meikita.lt