Investicijos į interneto projektą


investicijos į interneto projektą pajamos iš prekybos internetu

Atsižvelgus į elektroninių ryšių operatorių artimiausių 3 metų plačiajuosčio interneto infrastruktūros plėtros planus, laukiama, kad m. Naujos kartos prieigos aktualumą didelei šiuolaikinės visuomenės daliai atskleidžia pasaulinės mažmeninių vartotojų duomenų srauto augimo tendencijos.

investicijos į interneto projektą atsiskaitymo galimybė ir pristatymas

Tarptautinio telekomunikacijų įrangos gamintojo Ericsson m. Gerokai didesnio duomenų srauto bei pažangesnių transmisijos technologijų poreikis yra sietinas su nuolat augančiais visuomenės informacijos vartojimo poreikiais, kurių patenkinimas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti, kad būtų realizuotas ūkio augimo potencialas.

investicijos į interneto projektą

Naujos kartos interneto prieigos neturinti namų ūkių dalis yra plačiai pasiskirsčiusi didelėje teritorijoje. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, privačios investicijos į naujos kartos interneto infrastruktūros plėtrą nėra ekonomiškai patrauklios.

Projektui keliami šie uždaviniai: 1.

investicijos į interneto projektą

Įrengti ryšių investicijos į interneto projektą funkcionavimui reikalingą aktyvinę įrangą ir maitinimo šaltinius. Taip pat projekto rezultatai padidins Lietuvos, kaip turizmo paskirties vietos, patrauklumą.