Kokia yra pasirinkimo paslaptis, Pasirinkimas


žvakidės ant dvejetainių variantų

Ramūnas Jukna Kalno pamokslo atomazga ir epilogas Mt 7, Žymiausias Viešpaties pamokslas, vadinamas Kalno pamokslu, atskleidžia mokymą apie Dangaus karalystę, atgailą, teisiojo gyvenimą, o baigiamasis fragmentas pulsuoja pasirinkimo būtinybe. Kokia yra pasirinkimo paslaptis, įkopusių į rytinių Viduržemio jūros pakrančių aukštikalnes, veidus gairino saulė ir vėjas. Jie klausėsi Viešpaties žodžių, dangaus išminties, kuri nuo pasaulio sukūrimo buvo paslėpta, o tada per Kristų atverta visiems, kurie turėjo ausis klausyti.

Po šio pamokslo žmonės stebėjosi Jėzaus žinia. Kiekvienas iš jų, leisdamasis nuo kalno, buvo atsidūręs kryžkelėje ir turėjo nuspręsti, kaip atsiliepti į dangaus kvietimą. Du keliai Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių.

Nuorodos kopijavimas

O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa Mt 7, Viešpats negudrauja, bet jau pačioje dvasinės kelionės pradžioje atskleidžia dangaus karalystės bei išganymo paslaptį, jog žmogus turi tik dvi pasirinkimo alternatyvas.

Kiekvieno pasirinkimas yra dichotominis: arba-arba.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!!! - Μήνυμα Ανθρώπου Του Θεού Χάρη (ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ)

Nėra trečio kelio ar kelių begalybės. Be abejo, mes kalbame apie sielos išganymą ir taiką su Dievu. Tad klaidinga manyti, kad pas Dievą veda daug kelių, kad yra daug lygiaverčių alternatyvų, siekiant sielos išganymo ir amžinojo gyvenimo.

Pasirinkimo galia: mažųjų hečbekų įranga jau prilygsta prabangiems modeliams

Kristus moko, jog yra tik du keliai: siaurasis, vedantis į išganymą, ir platu-sis - į pražūtį. Neteisinga teigti, atimant pasirinkimo galimybę, kad tėra tik vienas, jau nulemtas, galimybė už eurųlį gyvenimo kelias, kurį jam parinko likimas arba Dievas. Tai neatitinka evangelinio mokymo ir Dievo žodžio. Dievas davė žmogui gyvenimą.

Jis duotas ne tam, kad žmogus, tarytum pasyvus stebėtojas ar bevalė būtybė, plauktų gyvenimo paviršiumi neturėdamas jėgų ar įgaliojimo pasirinkti.

Pasirinkimas

Kristus sako: Įeikite pro ankštus vartus. Kokia yra pasirinkimo paslaptis žmogus turi būti aktyvus - jis turi rinktis, apsispręsti ir galiausiai veikti. Kaip pastebi anglikonų teologas J. Stottas, šie Kristaus žodžiai išreiškia pasirinkimo neišvengiamybę, kurią kiekvienas žmogus patiria savo gyvenimo kelionėje.

Tai paties Dievo sukurtas mus supančio pasaulio principas. Jį išryškina Jėzaus naudojamos iliustracijos: Viešpats kalba apie vartus ir kelią. Vartai reikalingi, kad pro juos įeitume, o kelias - kad juo keliautume.

kiek jie uždirba už žetonus

Vartai yra kelio mokymosi žaidimai apie galimybes, o kelias galiausiai nuveda į vieną ar į kitą tikslą. Kaip natūraliame gyvenime žmogus turi daugybę kartų rinktis, kuriuo keliu važiuoti prie ežero, kokią profesiją studijuoti, kokį darbą dirbti, kokius maisto produktus vartoti ir t. Kartais žmonės apsigauna manydami, kad galima neapsispręsti, nepasirinkti, tarytum atidėti pasirinkimą, priverčiant Dangų laukti.

Tačiau kelio metafora tokį nusiraminimo ar gudravimo būdą paneigia. Kaip gatvių sankryžoje neįmanoma praleisti amžinybės, nes reikia apsispręsti judėti pasirinktu keliu, taip ir dvasinėje gyvenimo kryžkelėje negalima užsistovėti. Gyvenimas taip surėdytas, kad, net vengdami priimti sprendimą, žmonės apsisprendžia.

Sprendimo nepriėmimas taip pat yra apsisprendimas.

kokia yra pasirinkimo paslaptis

Šiandieniniame pasaulyje nepatogu ir nemadinga kalbėti apie gera ir bloga kaip apie moralines kategorijas. Jei vertinami reiškiniai ar asmenys, atsisakoma tokių kategorijų kaip geras ir blogas, teisingas ir klaidingas. Visgi Evangelija neleidžia pamiršti moralinių kategorijų ir pamoko, kad jos išlieka tvirtos kaip šio pasaulio pamatas. Kristus teigia, kad yra vienas kelias, kuris žmogų gali pražudyti, paskandinti sugedime bei nuvesti tolyn nuo Viešpaties.

Egzistuoja ir kitas kelias, kuris veda į sąžinės renesansą bei gyvenimą.

Ką svarbu žinoti, siekiant apsaugoti įmonės komercines paslaptis?

Tad vienas kelias yra blogas, o kitas kelias - geras. Žmogus, atsidūręs panašioje kryžkelėje, renkasi tarp gėrio ir blogio.

  • Nuoroda nukopijuota aA Meilės chemija — tai toks jausmas, kurį patiriame, kai sutinkame žmogų, su kuriuo norisi niekada nebesiskirti… Šis jausmas taip užvaldo mūsų mintis, kad, rodos, daug ką paaukotume, kad tik galėtume užmegzti su tuo žmogumi artimesnį kontaktą.
  • Uždirbti doleriais internete
  • Kaip apsaugoti komercines paslaptis? - Jurex
  • Užsidirbti pinigų per valandą
  • Ką svarbu žinoti, siekiant apsaugoti įmonės komercines paslaptis? - Jurex
  • English Kaip apsaugoti komercines paslaptis?

Šis principas ir gyvenimo tikrovė - neatšaukiami. Toliau svarstant apie pasirinkimą, verta pastebėti, kad priešpastatomos dvi alternatyvos kokia yra pasirinkimo paslaptis tik moraline prasme. Vieni vartai platūs ir kelias erdvus, o kiti vartai siauri ir pats kelias taip pat siauras. Pro plačiuosius vartus eina daugelis, o pro siauruosius žengia mažuma. Viešpats dar savo tarnystės pradžioje nuteikia mokinius, jog jie bus mažuma, o ne dominuojanti dauguma.

Teisingas pasirinkimas, anot Evangelijos, yra siauro, sunkesnio, daugiau pareikalaujančio, tiesos siekiančio, sąžinės ramybės ieškančio kelio pasirinkimas. Šią siaurojo kelio, kaip teisingo pasirinkimo, mintį Viešpats perteikia ir kitame evangelijos pasakojimo epizode. Nes, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras Mt 16, Pasirinkimas išryškina Kristaus mokinį, atskiria jį nuo minios, nuo susidomėjusio smalsuolio ar naujovėmis besimaitinančio žioplio, kuris visiškai nenusiteikęs rimtai svarstyti Kristaus žodžių.

Gyvybinis, instinktyvus, juslinis mąstymas diktuoja žmogaus elgesį pasirinkimo akimirką. Jis visada skatina rinktis platesnes alternatyvas, erdvesnes galimybes, daugiau laisvės paliekančius pasirinkimus. Tarpininkų atlyginimas agentams ir atlygis tarpininkams jeigu kai kuriais gyvenimo atvejais tai išmintinga, tačiau sielos išganymo klausimu toks pasirinkimas yra lemtinga klaida.

DVASINIO GYVENIMO PAGRINDAS

Viešpats kviečia mus pasitikėti Juo, atsižadėti savęs, nešti kasdienį kryžių, o ne šokti į plačią alternatyvų, moralinių interpretacijų, pasiteisinimų bei sinkretinių filosofinių kratinių jūrą. Kristaus mokiniams skirta būti mažuma, nes nedaugelis įeina pro siauruosius vartus. Tai pašaukimas būti mažuma juos supančioje aplinkoje, bendruomenėje, kurioje gyvena, visuomenėje, kurioje tarpsta. Kokia yra pasirinkimo paslaptis mažumos atstovu sudėtinga ir sunku, nes reikalinga didesnė moralinė jėga laikytis savo įsitikinimų, gyvenimo būdu skirtis nuo aplinkinių, daryti darbus, kurių prasmės nesupranta šalia esantieji.

kokia yra pasirinkimo paslaptis

Ir atvirkščiai, buvimas daugumos pusėje gali užliūliuoti, sąžinė gali užmigti ir prarasti jautrumą tiesai. Sekant Kristumi, t. Galios ir valdžios troškimas yra ar bent jau turėtų būti žabojamas Kristaus kaimenėje. Kryžius perskrodžia ir šią žmogiškąją pusę - norą valdyti kitus. Tad krikščionis negali virsti daugumos įkaitu.

kokia yra pasirinkimo paslaptis

Tiesą, dangaus karalystę ir Dievą jis turėtų vertinti aukščiau už visa kita. Sergėkis Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai.

Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali priskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis - blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas - gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, nukertamas ir įmetamas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių  Mt 7, Kristus žadina budrumą ir kviečia mokinius būti dėmesingus bei saugotis. Kalno pamokslo tekste Viešpats kai kuriuos žmones pavadina šunimis ir kiaulėmis.

Meilės chemija – kur slypi jos paslaptis?

Rodos, jog Viešpats vaikšto įžeidimo briauna, taip kalbėdamas apie žmones. Tačiau Kristus atskleidžia, kad kai kurių žmonių vertybinės nuostatos yra panašios kaip šių gyvūnų žydai buvo įsitikinę, kad kiaulės ir šunys yra nešvarūs gyvūnai. Žmonės, kurie neklauso Įstatymo, panašūs į juos, nes skęsta savo sugedime ir visai netrokšta būti apvalyti 2 Pt 2, Šiame epizode Viešpats savo kalbą dar labiau paaitrina tardamas, kad žmogus gali elgtis kaip plėšrus vilkas.

Jis atskleidžia grobuoniškus žmogaus prigimties klodus, tūnančius giliai viduje. Kaip vilkas avių kaimenėje, taip netikras pranašas bažnyčioje ne pasigaili savo aukų, bet žaloja jas ir net pražudo.

  1. Jūsų el.
  2. DVASINIO GYVENIMO PAGRINDAS
  3. Meilės chemija – kur slypi jos paslaptis? - DELFI Gyvenimas
  4. eglutemazeikiai.lt | Pasirinkimas

Kristus primena, jog žmonės gali būti grėsmingi, o gražus avies kailis slepia mirtinus vilko dantis. Kristaus mokinys neturi būti paviršutiniškas, neturi spręsti tik pagal kalbą ar išorę. Jis turi žvelgti į vaisius, kuriuos kalbėtojas sunokina, į gyvenimo būdą, kurį šis gyvena. Nepamirškime, kad piktasis darbininkas slėps savo ketinimus ir maskuos save.

Account Options

Todėl jis veikia priedangoje, stengdamasis atrodyti, sudaryti įspūdį tarytum esąs vienas iš kaimenės narių. Blogis į krikščionių bendruomenę ateina gėrio pavidalu arba avies kailiu.

kokia yra pasirinkimo paslaptis

Galbūt todėl netikrieji kaimenės nariai stengiasi sudaryti dvasingų žmonių, gerų ir pareigingų krikščionių įvaizdį. Neturėdami tikrojo krikščioniško dvasingumo turinio, jie daug dėmesio ir visą kokia yra pasirinkimo paslaptis skiria išorei bei įvaizdžiui sukurti. Tai pabalintieji antkapiai, kurie viduje pilni mirties, o savo išorę nudažę baltai.

Krikščionių bendruomenė turi ugdytis gebėjimą atpažinti piktą veikimą, nes netikri pranašai yra kokia yra pasirinkimo paslaptis.