Kredito maklerių apžvalgos


Finansų maklerio licencija

Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų kredito maklerių apžvalgos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymuose.

Lietuvos bankas finansų maklerio įmonės licenciją išduoda Lietuvos Respublikoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, ketinančioms verstis finansų maklerio įmonės veikla, taip pat ne valstybėje narėje licencijuotoms finansų maklerio įmonėms, ketinančioms teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje.

newport prekyba parinktys coca cola

Licencija išduodama neribotam laikui ir negali būti perleidžiama. Mokestis už finansų maklerio įmonės licencijos išdavimą mokamas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka.

Gauti paskolą Paprasati finansų makleris apibūdinamas kaip asmuo, kuris turi teisę teikti finansinio tarpininkavimo paslaugas, tačiau tik pagal valstybės nustatytą tvarką. Toms finansinio tarpininkavimo paslaugoms priklauso tokios, kaip, pavyzdžiui, paslaugų gavėjams klientams yra padedama gauti finansavimą, kuris reikalingas kažkokiam turtui įsigyti, jį išmainyti, investuoti arba parduoti. Finansų makleriai bendradarbiauja su kredito įstaigomis, įvairiomis bendrovėmis ir savo klientams privalo pateikti išsamią siūlomų finansavimo sąlygų analizę, taip pat kartu įvertinti finansines kliento galimybes ir sudaryti klientui priimtiniausią finansavimo variantą.

Asmuo, siekiantis gauti finansų maklerio įmonės licenciją, Lietuvos bankui pateikia prašymą 1 priedas. Prašyme turi būti pridedamų dokumentų sąrašas, taip pat nurodyta, kokiame konkrečiame dokumente yra duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti.

kredito maklerių apžvalgos

Pagal Taisykles Lietuvos kredito maklerių apžvalgos pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos m. Lietuvos bankui prašymą ir kitus dokumentus teikiantys asmenys turi užtikrinti, kad pas juos liekantys dokumentai ar jų nuorašai atitinka Lietuvos bankui pateiktus dokumentus ar jų nuorašus.

Lietuvos bankui kartu su prašymu išduoti finansų maklerio įmonės licenciją pateikiama: Prašymas išduoti licenciją išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad būtų pateikta papildomų duomenų ar paaiškinimų. Šiuo atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ir duomenų pateikimo dienos.

Pagrindinis meniu

Jei prašymo nagrinėjimo kredito maklerių apžvalgos pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, prašymą pateikęs asmuo pasikeitusius duomenis privalo Lietuvos bankui pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos.

Prašymą išduoti licenciją Lietuvos bankas nagrinėja, kai gauti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai arba kai baigiasi Lietuvos banko prašyme pateikti papildomus dokumentus ar informaciją nurodyti terminai. Lietuvos bankui priėmus sprendimą išduoti licenciją, prašymą pateikusiam asmeniui išduodama finansų maklerio įmonės licencija. Licencija finansų maklerio įmonei suteikia teisę teikti šias investicines paslaugas su viena ar keliomis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nurodytomis finansinėmis priemonėmis: Lietuvos bankas išduoda šių kategorijų finansų maklerio įmonių licencijas: A kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, suteikiančią finansų maklerio įmonei teisę teikti vieną, kelias ar visas investicines paslaugas, nurodytas Taisyklių 17 punkte; Finansų maklerio B kategorijos licenciją turinti ir teikianti C kategorijos licenciją, suteikiančią finansų maklerio įmonei teisę teikti investicines paslaugas, nurodytas Taisyklių Finansų maklerio įmonė turi teisę teikti tik licencijoje nurodytas investicines paslaugas.

Kur kreiptis dėl šių paslaugų?

Licencijoje taip pat gali būti nurodytos viena ar kelios papildomos paslaugos. Finansų maklerio įmonės licencija vien tik papildomoms paslaugoms teikti neišduodama. Finansų maklerio įmonės filialas kredito maklerių apžvalgos teisę teikti tik tas investicines paslaugas, kurios nurodytos finansų maklerio įmonės licencijoje. Finansų maklerio įmonė, ketinanti teikti investicines paslaugas ir arba papildomas paslaugas, kurios jai išduotoje licencijoje nenurodytos, turi kreiptis į Lietuvos banką su prašymu papildyti galiojančią licenciją ketinamomis teikti investicinėmis paslaugomis ir arba papildomomis paslaugomis.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai: Lietuvos Respublikoje įsteigtoms kredito įstaigoms teisę teikti investicines paslaugas suteikia kredito įstaigos licencija, jeigu joje ši veikla neapribota. Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga teikti investicines paslaugas gali tik įkūrusi specializuotą vidaus struktūrinį padalinį.

Lietuvos bankas vertina, kaip kredito įstaigos, įkūrusios specializuotą vidaus struktūrinį padalinį, pasirengusios teikti investicines paslaugas.

  • Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą.
  • Tarpininkaujame prekiaujant  akcijomis  ir  obligacijomis  Lietuvos ir užsienio rinkose.
  • Pajamų internetu šablonas
  • Win- win dvejetainis variantas
  • Finansų maklerio licencija | eglutemazeikiai.lt
  • Spausdinti Finansų maklerio įmonė "Finhill" praneša sustabdanti finansų maklerių paslaugų teikimą.
  • Vertybinių popierių prekybos paslaugos - Šiaulių bankas
  • metų IV ketvirčio veiklos apžvalga - eglutemazeikiai.lt

Vertinimui atlikti Lietuvos bankui pateikiami šie kredito įstaigos duomenys ir dokumentai: Kredito kredito maklerių apžvalgos, ketinanti teikti investicines paslaugas ir arba papildomas paslaugas, kurios jai išduotoje licencijoje nenurodytos, turi kreiptis į Lietuvos banką su prašymu papildyti galiojančią licenciją ketinamomis teikti investicinėmis paslaugomis ir arba papildomomis paslaugomis.

Kredito maklerių apžvalgos atveju Lietuvos bankui pateikiamas prašymas 2 priedasveiklos planas, parengtas pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus, ir kiti 23 punkte nurodyti dokumentai bei duomenys, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti investicinių paslaugų ir arba papildomų paslaugų.

Licencija ne valstybėje narėje licencijuotai finansų maklerio įmonei, ketinančiai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, išduodama bendra tvarka.

užsidirbti pinigų diegiant šiukšles internete kriptovaliutos išvestis į atminties kortelę

Veiklos planas — finansų maklerio įmonės strategijos ir taktikos, jos uždavinių apibūdinimas. Veiklos plane įvertinama veiklos išorės ir vidaus situacija, numatoma būsima finansų maklerio įmonės veikla. Veiklos planas turi padėti nustatyti finansų maklerio įmonės pajėgumą, įvertinti jos veiklos riziką ir galimybes.

Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Finansų maklerio licencijos yra trijų rūšių: finansų maklerio prekybininko; generalinė.

Veiklos plane turi būti pateikta visa Taisyklėse reikalaujama informacija, taip pat kitos žinios, kurias įmonė mano, kad reikia pateikti. Veiklos planą turi pasirašyti administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas.