Variantai ir jų savybės. periodinė elementų sistema


Autorius -iai periodinė elementų sistema variantai ir jų savybės elemeñtų sistemà, cheminių elementų išdėstymas lentelėje atominio skaičiaus didėjimo tvarka pagal periodišką elementų savybių kitimą. Periodinės elementų sistemos teorija remiasi kvantinės mechanikoas, apytiksliu vienelektroniu modeliu, kuris elemento atomo struktūrą aprašo elektronų išsidėstymu pasluoksniais — elektronų konfigūracija.

dviguba dvejetainė parinktis tinkamumo prekybai testas

Atomo elektrono būsena apibūdinama kvantiniais skaičiais : pagrindiniu n nesužadintiems atomams jis lygus 1, 2, 3, Vienodų n ir l elektronai yra vienodos energijos ir atome sudaro elektronų pasluoksnį nlN. Šie elektronai vadinami ekvivalentiniais. Pagal W. Paulio principą, bet kurių 2 atomo elektronų būsenos turi skirtis bent vienu kvantiniu skaičiumi.

Lygus apdaila parodo pirmojo tipo detales. Sriegiams skirtų jungiamųjų detalių prijungimui naudojamas srieginis sriegis. Populiariausios dalys yra suvyniojamos arba sriegiuotos, nes jos apima pakartotinį naudojimą ir supaprastintą montavimo procedūrą. Vykdant sriegiuotą jungtį, rekomenduojama naudoti linų sėklų tankį, kuris suvyniotas ant vamzdžio paviršiaus, padengiant jį aliejiniais dažais arba džiovinimo alyva. Dėl šios priežasties pranašumas - aukšta kokybė už minimalų mokestį.

To paties n elektronai sudaro sluoksnį. Iš ekvivalentinių elektronų sudaryti pasluoksniai esant tam tikroms n ir l vertėms 0, 1, 2, 3, Daugumą cheminių elementų savybių, ypač chemines, lemia valentiniai elektronai.

  • Dolerio eurų kursų pasirinkimo sandoriai
  • periodinė elementų sistema

Periodinė elementų sistema vaizduojama lentele, yra įvairių jos grafinių variantų. Lentelėje yra elementų. Elementai lentelėje išdėstyti periodais eilutėmis ir grupėmis stulpeliais. Yra 7 periodai ir 18 grupių pagal ankstesnį skirstymą — 10 pagrindinių, arba A, grupių ir 8 šalutinės, arba B, grupės.

Kiekvienas periodas prasideda šarminio metalo 1 periodas — vandeniliu ir baigiasi inertinių dujų elementu. Daugelis jų savybių yra panašios į 2 periodo atitinkamų grupių elementų savybes, pajamų internetu tai, kad šio periodo 13 III A grupės elementas Al yra metalas, o 2 periodo elementas B — praktiškai nemetalas.

Jame po šarminio K ir šarminių žemių Ca metalų yra įsiterpę 10 elementų, vadinamų pereinamaisiais elementaiskurių savybės skiriasi nuo prieš juos ir po jų esančių elementų savybių daugelis jų panašios profesionali dvejetainių opcionų platforma 2 ir 3 periodų atitinkamų grupių elementų savybes, tik 14 IV A grupės elementas Ge yra pusmetalis, o virš jo esantis Si — variantai ir jų savybės.

Daugelio jų savybės panašios į 1—4 periodų atitinkamų grupių elementų savybes, bet ir toliau metališkosios savybės stiprėja didėjant elemento atominiam skaičiui grupėje, pvz.

Jame, be pereinamųjų elementų, dar yra 14 lantanoidųjie dažniausiai pateikiami atskirai, kaip lentelės priedas. Dar daugiau metališkųjų savybių įgyja didesnių atominių skaičių elementai grupėjepvz. Visi šio periodo elementai radioaktyvūs, dauguma — gauti branduolinės sintezės būdu. Atskirą grupę sudaro 14 šio periodo elementų — aktinoidų.

kaip papildyti savo sąskaitą galimybėmis kažkas trukdo užsidirbti pinigų

Elementų savybių panašumą grupėje lemia vienoda jų išorinių elektronų konfigūracija. Pagal šios konfigūracijos pobūdį elementai skirstomi taip: s elementai 1 ir 2 grupės ir Hep elementai 13—18 grupėsd elementai 3—12 variantai ir jų savybės ir f elementai lantanoidai ir aktinoidai.

Fizikinių kūnų sandara ir jų savybės. Plakatas, 70x100 cm, laminuotas

Periodų numeriai rodo elementų elektronų sluoksnių skaičių. Perioduose didėjant atominiam skaičiui užsipildo viršutinių elektronų pasluoksniai, be to, pagal kvantinės mechanikos dėsnius, užsipildžius vieno tipo pasluoksniui, pradeda užsipildyti kito tipo pasluoksnis, t.

variantai ir jų savybės

Ypatingą vietą užima 1 periodo 1s elementai H 1s1 ir He 1s2. H — reaktyvus, dalyvauja daugelyje cheminių reakcijų, o He, kurio s sluoksnis užpildytas — labai inertiškas. Tai lemia didelius elementų savybių pokyčius, nes prie valentinių s elektronų prisideda p elektronai — susilpnėja arba išnyksta elementų metališkosios savybės, pakinta cheminio aktyvumo pobūdis, sumažėja lydymosi temperatūra ir kita.

Didėjant bendram atomų elektronų skaičiui p elementų metališkosios savybės stiprėja, nes metalai yra dauguma 13 Al, Ga, In, Tlkai kurie 14 Sn, Pb15 Bi ir 16 Po grupių elementai, dauguma p elementų vis dėlto yra nemetalai arba pusmetaliai.

Account Options

Pradedant 4 periodu tarp s ir p elementų įsiterpia d elementai, kurių, didėjant atominiam skaičiui, užpildomas antro nuo viršaus sluoksnio d pasluoksnis. Tai lemia nestaigų savybių kitimą perioduose kintant atominiam skaičiui.

Kadangi valentiniai yra ne tik s, bet ir d elektronai, o jų gali būti daug, d elementų oksidacijos laipsnis dažniausiai yra kintamas, jo vertės gali būti didelės pvz.

Tai labiau būdinga lantanoidams ir aktinoidams. Daugumai lantanoidų, kaip f elementams, būdinga 4fn 6s2 išorinių elektronų konfigūracija, Ce ir Gd atomuose yra 5d elektronas, Lu t. Dar daugiau užpildymo tvarka suardoma aktinoidų grupėje, nes 5f ir 6d elektronų ryšio energijos dar artimesnės. Istorija Cheminius variantai ir jų savybės sisteminti pradėta 19 a.

Vamzdžių jungtys: jungčių variantai, jų savybės ir ypatybės

Mendelejevas ir L. Meyeris sudarė cheminių elementų lenteles. Mendelejevas žinomus tuo metu elementus išdėstė pagal jų masių vertes ir elementų savybių kitimui pritaikė periodiškumo dėsnį periodinis dėsnis.

Tuo remdamasis jis numatė apie 10 dar neatrastų elementų, pažymėjo jų vietą lentelėje ir apibūdino pagrindines savybes.

Bohras pirmą kartą periodinę elementų sistemą paaiškino atomų sandaros požiūriu. Išaiškinus atomo sandarą buvo nustatyta, kad elemento vieta periodinės elementų sistemos lentelėje priklauso ne nuo elemento atomo masės, bet nuo atominio skaičiaus.

Yra įvairių elementų pateikimo periodinės elementų sistemos lentelėje variantų skiriasi informacijos apie kiekvieną elementą kiekis — joje gali būti pateikiama ne tik elemento atominis skaičius ir simbolis, bet ir pavadinimas, atominė masė, oksidacijos laipsniai, elektronų konfigūracija ir kita.