Dienos galimybių strategijos. Priimta rezoliucija dėl – m. Europos Sąjungos jaunimo strategijos | JTBA


  • Kaip žiūrėti galimybes tnkorswm
  • - Я снова его запустила.

Priimta rezoliucija dėl — m. Europos Sąjungos jaunimo strategijos m. Jaunimo Ministrų Tarybos posėdyje buvo priimta Rezoliucija dėl — m.

dienos galimybių strategijos

Europos Sąjungos jaunimo strategijos. Suteikti galių. Susieti — sudaryti galimybes jaunuoliams patirti mainus, bendradarbiavimą, kultūrinę ir pilietinę veiklą Europos kontekste bei pasinaudoti esamų finansavimo mechanizmų galimybėmis.

dienos galimybių strategijos

Suteikti galių — remti kokybiško darbo su jaunimu plėtojimą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, įskaitant šios srities politikos plėtojimą, jaunimo darbuotojų rengimą, teisinių sistemų kūrimą ir pakankamų išteklių skyrimą. Pagrindinės naujovės įtvirtinamos dokumente: Atnaujintas struktūrinio dialogo jaunimo srityje procesas.

Email Asociacija Kaišiadorių r. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus VVG ir Agentūrai. Savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio asmeninio pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės dienos galimybių strategijos ir verslo sektoriams pvz. Tinkamais pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yrair ; viešinti paramą VPS įgyvendinti pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros — metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro m.

Kartu dienos galimybių strategijos nauja strategija įteisintas naujas pavadinimas — ES Jaunimo dialogas. Įsteigiama nauja pareigybė — ES jaunimo reikalų koordinatoriaus.

Šios pareigybės atsakomybė yra padidinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą ES lygmeniu jaunimo klausimais. Įvedami ES jaunimo reikalų darbo planai ir Strategijos įgyvendinimo rodiklių sistema.

Apibendrinta strategijos schema  struktūra Strategijos centre yra žmonės, kuriems ji taikoma, — vilniečiai, Lietuvos gyventojai ir užsienio svečiai. Antrasis sluoksnis — kultūros politikos principai: demokratiškumas, atvirumas ir multikultūriškumas.

Įdiegiamas finansavimo ES lėšomis sistema, t. Sukuriama ES Jaunimo strategijos platforma — jaunimo srities pagrindinių partnerių susitikimas ir Strategijos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmas. Įdiegiamas naujas instrumentas Valstybėms Narėms bendradarbiauti — Būsimos nacionalinės veiklos planavimo dokumentai.

Savanorišku pagrindu sudaromi ir pasidalinami Valstybių narių prioritetais pagal ES jaunimo strategiją. Daugiau informacijos galima rasti  čia.

uždirbti internete nuo 2020dienų skaitmeninis bitcoinas