Sudėtingos galimybės


užsidirbti užsienyje internetu

Naujos galimybės lietuvių kalbos technologijų kū Tokie žinių centrai kaip SAFMORIL sudaro sąlygas fizines ar virtualias socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams, dėstytojams ir visiems besidomintiems skaitmeniniais kalbos ištekliais ir tyrimais gauti kvalifikuotas įvairių sričių ir šalių sudėtingos galimybės konsultacijas.

SAFMORIL sudėtingos galimybės siūlo konsultacijas lingvistams, kompiuteriniams lingvistams, informatikams ir skaitmeninės humanitarikos tyrėjams, teikia įvairiapusę pagalbą pritaikant standartus, kuriant kalbos išteklius, sudėtingos galimybės tinkamiausius duomenų analizės įrankius, organizuoja nuotolinius mokymus.

biržoje kaip užsidirbti pinigų

Narystė SAFMORIL centre yra puiki sudėtingos galimybės tobulinti lietuvių kalbos automatinę morfologinę analizę: tai padės tyrėjams ir dėstytojams telkti kompetencijas ir dalytis patirtimi, atvers naujų bendradarbiavimo galimybių, leis tobulinti išteklius ir įrankius, aktualius turtingos morfologijos kalbų analizei.

CLARIN-LT centre kviečiame konsultuotis dėl lietuvių kalbos morfologinės analizės, morfologinio anotavimo ir automatinės sintaksinės analizės.

gama pasirinkimo formulė

CLARIN-LT — tai įvairių skaitmeninių kalbos išteklių, priemonių ir technologijų mokslinių tyrimų infrastruktūra, svarbi universitetinėms studijoms plėtoti ir kalbos technologijoms kurti.

CLARIN platforma leidžia humanitarinių ir socialinių mokslų bendruomenei naudotis bendrais ištekliais, kalbų technologijomis ir ekspertinėmis paslaugomis.

sudėtingos galimybės koks yra eurų nepastovumas

Narystė CLARIN ERIC infrastruktūroje leidžia užtikrinti nuolatinį skaitmeninių lietuvių kalbos išteklių saugojimą ir prieinamumą tarptautiniu mastu, prisideda prie pažangesnių mokslinių tyrimų, atveria naujas bendradarbiavimo galimybes tarpvalstybiniu ir tarp disciplininiu lygmeniu. Universitetas užtikrina svetainės ir saugyklos administravimą ir atvirą prieigą prie kalbinių išteklių.