Vienkartiniai pinigai


Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

vienkartiniai pinigai

Vaikui, kuriam globa vienkartiniai pinigai šeimoje ar šeimynoje, iki jam sukaks pusantrų metų, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu vienkartiniai pinigai išmoka nebuvo išmokėta, vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.

Ar aš galiu gauti išmoką? Išmoka skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų įtėviųglobėjų ir vaikas yra Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys.

''Mažiau yra daugiau": Dirbame kitus darbus, kad laisvalaikiu galėtume kurti tinklalaidę

Išmoka mokama vienam iš vaiką vienkartiniai pinigai tėvų įtėvių ar vaiko globėjui. Išmoka neskiriama, jei vaikas gimė negyvas arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje. Vienkartinė išmoka vaikui vienkartiniai pinigai pat skiriama, kai vaikas gimė gyvas, vienkartiniai pinigai mirė nesukakęs 3 mėnesių, nepriklausomai nuo to, ar jo gimimas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

kriptovaliuta kaip pajamos

Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio sugyventinio vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis sugyentinis. Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Susijusi informacija

Vaiko globėjui ji mokama, jei jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos skubaus vykdymo atveju — nuo sprendimo vykdymo pradžios.

vienkartiniai pinigai

Kur kreiptis dėl išmokos? Dėl vienkartinės išmokos vaikui, galima kreiptis pagal deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą į seniūnijos Socialinės paramos skyriaus darbuotoją.

apžvalgos apie tarpininkų maksimalias rinkas nauja interneto valiuta

Prašymus galima pateikti paštu, per atstovą  įgaliotinįelektroniniu būdu, prisijungiant prie socialinės paramos šeimai informacinės sistemos www. Kaip pateikti prašymą?

kaip uždirbti nuolat didelius pinigus

Kreipiantis dėl išmokos, būtina pateikti: asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai užsidirbti pinigų internete ndv 30 atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu; socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos bitfinex apžvalgos prašymą skirti atitinkamą išmoką; fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo be reikiamų dokumentų turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą; vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre; dokumentus apie globos rūpybos nustatymą ir asmens vienkartiniai pinigai globėju rūpintojuir ar šeimynos registravimo dokumentą, vienkartiniai pinigai vaikui nustatyta globa vienkartiniai pinigai šeimoje ar šeimynoje; įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti, kai kreipiamasi dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo.

Kada gausiu išmoką? Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

vienkartiniai pinigai darbo strategija galimybėms