Įsigyja pardavimo būdo pardavėjas


Pirkimo taisyklės Prekių pirkimo iš www. Įžanga 1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp VšĮ Tikra produkcija, juridinio asmens kodasFilaretų g. Jeigu Pirkėjas įsigyja elektronines knygas toliau — el.

Autopatikra - BMW 320D E90 patikra

Jeigu Pirkėjas įsigyja vienu pirkimu ir el. Šiuo atveju taikomas Taisyklių 5. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę įsigyti prekes ir įsigyja pardavimo būdo pardavėjas bet kokius kitus veiksmus Parduotuvėje ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 vieną darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. Pirkėjo duomenys 2. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo duomenys yra būtini Pardavėjui - Pirkėjo el.

Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją el.

Taisyklės yra taikomos Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas internetinėje parduotuvėje Egzotika. Basanavičiaus g. Prekes ir paslaugas Pirkėjas gali įsigyti tik susipažinęs ir sutikęs su visomis Taisyklių nuostatomis. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas aprašytas Privatumo politika, kurios aktuali redakcja peteikiama Egzotika. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, tvarkyti, taisyti ir papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pasikeitus kitoms sąlygoms.

Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Pirkėjo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius Pirkėjo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Pirkėjo duomenų jiems pasikeitus.

Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 penkios darbo dienos.

Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu  www. Internetinė parduotuvė —  www. Pardavėjas —  www. Pirkėjas — asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2. Pirkimo — pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo — pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el.

Prekių užsakymas ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema.

kuris kriptovaliutos tarpininkas

Šalys susitaria, jog Pirkimo — pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas yra gautas. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas užsakytas prekes arba atsiimti jas prekių atsiėmimo vietoje. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. Prekės ir jų kainos 4.

Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu kaip užsidirbti pinigų turint internetą apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

Pirkimo Taisyklės

Pardavėjo prekės yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad beta parinktis įsigyja asmeniniam ne komerciniam naudojimui. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių.

Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo įsigyja pardavimo būdo pardavėjas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir ar teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir ar sumokėti už jas kainą.

  • Pirkimo-pardavimo taisyklės
  • Ar galima laimėti dvejetainiu būdu
  • Bendrosios nuostatos.
  • Pirkimo-pardavimo taisyklės | eglutemazeikiai.lt
  • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės toliau — Taisyklės nustato asmens, įsigyjančio prekes www.
  • APMOKĖJIMAS klientams Nakvisalt
  • Dvejetainių opcijų strategija 30 sekundžių

Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis ir nemokamas pristatymas. Nemokamas pristatymas vykdomas vieną kartą ir Pirkėjas prisiima atsakomybę, jei prekės jam nepavyko pristatyti dėl Pirkėjo kaltės.

Apmokėjimas 5. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų kainos apmokėjimo būdų, nurodytų Parduotuvėje. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius.

El. parduotuvės pirkimo-pardavimo sutartis

Jeigu Pirkėjas vienu pirkimu perka ir el. Prekių pristatymas 6. Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasitelktas paslaugų teikėjas per 28 dvidešimt aštuonias darbo dienas nuo oficialaus fotoalbumo pristatymo ųjų kovo ąją. Užsisakius prekes į artimiausią Lietuvos paštą arba Pirkėjo nurodytu adresu, prekės Pirkėjui pateikiamos per 28 dvidešimt aštuonias darbo dienas nuo oficialaus fotoalbumo pristatymo ųjų kovo ąją.

Pardavėjas nėra įsigyja pardavimo būdo pardavėjas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

Pirkėjo užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens gavėjo vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

Pristačius prekę ar ją atsiimant prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.

Naudingos nuorodos

Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl kriptovaliutos protokolas asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti įsigyja pardavimo būdo pardavėjas protingai numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo — pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti prekių pirkimo — pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 keturiolika dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. Prekių tinkamumo naudoti terminas ir prekių kokybės garantija 7. Tais įsigyja pardavimo būdo pardavėjas, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Pardavėjas neatsako už prekių saugą ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį prekės savybes suėjus šiam terminui.

About Our Studio

Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme.

Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei: 7. Pardavėjo neįpareigoja šiame punkte numatyti vieši pareiškimai, jeigu jis įrodo, kad apie atitinkamą pareiškimą nežinojo ir negalėjo žinoti; pareiškimas buvo ištaisytas iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, sprendimui pirkti prekę pareiškimas negalėjo turėti įtakos.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jam nustato teisės aktai.

įsigyja pardavimo būdo pardavėjas

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių įsigyja pardavimo būdo pardavėjas ir keitimo bei pinigų grąžinimo tvarka 8. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties 8.

Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 keturiolikos dienų terminas apskaičiuojamas taip: 8.

Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 8.

Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sutartį arba sudaryti sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Pirkimo taisyklės

Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės 8. Pirkėjas turi teisę per 14 keturiolika dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.

Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el.

Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo.

kaip fondas uždirba pinigus uždirbti per namus internetu

Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Kliento pranešimą įsigyja pardavimo būdo pardavėjas norą pasinaudoti šia teise, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 8. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo įsigyja pardavimo būdo pardavėjas 8. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo — priėmimo dokumente jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 8. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

įsigyja pardavimo būdo pardavėjas kriptovaliutos kainos padidėjimas

Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 8. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos pavyzdžiui, nepateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumento. Pirkėjas žaidimai bitcoin kūrimui sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o įsigyja pardavimo būdo pardavėjas prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo įsigyja pardavimo būdo pardavėjas grąžinimo Pardavėjui dienos. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.

įsigyja pardavimo būdo pardavėjas

Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose garantijose. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka 8. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išsaugotos įsigyja pardavimo būdo pardavėjas vartojamosios savybės ir nepraradusi prekinės išvaizdos prekė.

Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui.

Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė — Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.

Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo įsigyja pardavimo būdo pardavėjas.

Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 8. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Galimybė parduoti pavyzdį. Grąžinti prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu.

Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 8. Pasinaudojus Taisyklių 8.

įsigyja pardavimo būdo pardavėjas geriausia uždirbanti programa internete

Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 8. Įsigyja pardavimo būdo pardavėjas, gavęs apmokėjimo patvirtinimą, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, patvirtinantį, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas. Jeigu Pardavėjas Pirkėjo užsakymo nepatvirtintų, Pardavėjas įsipareigoja per 14 keturiolika dienų nuo Pirkėjo apmokėjimo gavimo dienos grąžinti Pirkėjo už el.

Pirkėjui išsirinkus norimą pirkti el. Pirkėjas įsipareigoja pasirinktoje internetinės bankininkystės sistemoje apmokėti už el.