Pirkėjo pasirinkimo dydis yra


Prekių užsakymas 3.

Prekes perkant telefonu, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai: 3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje 3. Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke prekėmis pateikia PVM sąskaitą faktūrą, sudarytos sutarties patvirtinimą patvariojoje laikmenoje, kuriame taip pat yra pateikta informacija apie teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties įgyvendinimo tvarką ir tokio atsisakymo pasekmes, prekės grąžinimo dokumentą bei kitus priklausančius dokumentus.

Sudarytos sutarties patvirtinimas, prekės grąžinimo dokumentas gali būti siunčiami ir elektroniniu paštu. Pirkėjo teisės ir pareigos 4.

Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra: 4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 4.

Pagalba - briedisTù

Prekių grąžinimas pagal prekės išbandymo garantiją nėra laikoma teisės atsisakyti Sutarties Taisyklių Pardavėjo teisės pirkėjo pasirinkimo dydis yra pareigos 5. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

pirkėjo pasirinkimo dydis kaip išsirinkti robotą dvejetainėse opcijose

Pinigų garantijos pirkėjo pasirinkimo dydis yra atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke. Prekės išbandymo garantijos atveju, kuomet prekė yra kokybiška, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, jeigu 1 Pirkėjas grąžina prekes per 14 keturiolika kalendorinių dienų jei atitinkamame Pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis nuo prekių pristatymo dienos.

Prekei neatitikus šiose Prekių grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra nepriimama iš Pirkėjo ir grąžinama Pirkėjui atgal.

Entuziastui skirtas kompiuteris aušinamas vandeniu - Build'ai

Dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo Kokybės skyriaus specialistas per 9 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal Prekių grąžinimo taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Apmokėjimas 6. Pirkėjas e.

Pirkimo taisyklės

Perkant telefonu už prekę apmokama grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio. PVM sąskaita faktūra ir kiti dokumentai Pirkėjui pateikiami kaip nurodyta šių Taisyklių 3. Pristatymas 7.

  1. Parduotuvė vykdo veiklą įprastai, siuntos bus pristatomos visomis prieinamomis priemonėmis: DPD, paštomatu ar Lietuvos paštu.
  2. 100 būdų užsidirbti pinigų internete
  3. Kaip robotai uždirbs pinigus
  4. Alkoholiai, jų panaudojimas, žala ir nauda Alkoholinės medžiagos.
  5. Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Birziniu sandoriu rusys.
  6. Pirkimo Taisykles
  7. taisyklės - | KENDItoys
  8. Birziniu sandoriu rusys. - 9 psl. - Rašto darbas - eglutemazeikiai.lt

Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: a jeigu Pirkėjas prekes pirko telefonu; b jeigu Pirkėjas prekes pirko internetu ir pasirinko šių Taisyklių 6. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktoje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą.

Naudingos nuorodos

Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių kainos. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką.

Pristatymo terminai 8. Apie prekių pristatymą Pirkėjas informuojamas trumpąja telefono žinute SMStelefono skambučiu arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Jeigu Pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimo parduotuvėje būdą - per 3—7 tris—septynias darbo dienas.

MemberShop.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Apie prekių pristatymą į parduotuvę Pirkėjas informuojamas informuojamas trumpąja telefono žinute SMS. Jei pirkėjas neatsiima prekių per 7 septynias kalendorines dienas nuo trumposios telefono žinutės SMS gavimo dienos, Pirkėjas apie parengtas atsiėmimui prekes informuojamas trumpąja telefono žinute SMS arba telefono skambučiu antrą kartą.

Jeigu Pirkėjo pasirinkimo dydis yra pasirenka šių Taisyklių 6. Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Pardavėją su prašymu grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 60 šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui pirmą kartą buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu, kad jis gali atsiimti prekę Pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų.

Prašyme grąžinti pinigus turi būti nurodyta šių Prekių grąžinimo taisyklėse nurodyta informacija. Šalys aiškiai susitaria, kad jei Pirkėjas nesikreipia į Pardavėją dėl pinigų grąžinimo šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka, Pardavėjas turi teisę Pirkėjui pinigų negrąžinti ir įskaityti juos kaip Pirkėjo mokėtiną baudą už netinkamą Pirkėjo pirkėjo pasirinkimo dydis yra pagal šį punktą vykdymą baudos dydis yra lygus Pirkėjo sumokėtų pinigų sumai.

Jei Pirkėjas kreipėsi dėl pinigų grąžinimo, Pardavėjas iš grąžinamos pinigų sumos turi teisę išskaičiuoti su pirkėjo pasirinkimo dydis yra pristatymu bei grąžinimu, banko mokesčiais, Pardavėjo patirtais grąžinant pinigus, susijusias išlaidas. Garantijos prekėms, prekių grąžinimas ir keitimas 9. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.

Prekių garantijų taikymą, prekių grąžinimą ir keitimą apibrėžiančias taisykles galite rasti atskirame dokumente, paspaudę nuorodą: Prekių grąžinimo taisyklės. Jei Pirkėjas grąžina prekes pinigų grąžinimo garantijos ar prekių išbandymo pirkėjo pasirinkimo dydis yra atvejais, Pirkėjas turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, nebent Pardavėjas nurodo kitaip. Pirkimas naudojantis finansinėmis paslaugomis Privatumo politika.

Privatumo politikos detalias nuostatas galite rasti atskirame dokumente, paspaudę nuorodą: Privatumo politika.

Pirkėjas, pirkdamas mūsų elektroninėje parduotuvėje, gali pateikti užsakymą be registracijos, arba per savo paskyrą prisiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje. Pirminės registracijos kaip užsidirbti pinigų nieko neturint mūsų elektroninės parduotuvės metu per paskyrą, Pirkėjas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų slaptažodį bei pateikti tikslius savo asmens duomenis mūsų elektroninei parduotuvei, kad Pardavėjas galėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Pirkėjas visuomet atsako už pateiktų asmens duomenų teisingumą. Sukūrus paskyrą, Pirkėjui suteikiamas identifikavimo kodas. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti bei papildyti savo asmens duomenis paskyroje arba panaikinti paskyrą. Pirkėjas privalo niekam neatskleisti slaptažodžio ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.

Skundų nagrinėjimo tvarka Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 trisdešimt dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų.

Account Options

Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 penkiolika dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.

pirkėjo pasirinkimo dydis yra minutės strategija dvejetainiuose opcionuose

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 keturiolika dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskiraiarba paskutinę partiją ar dalį jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu ccd. Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas.

Pasitikrinkite savo užsakymo būseną

Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui — šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą arba paštu, bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų pilkos uždarbio schemos internete susijusių mokesčių.

Pirkėjas, atsisakęs su Pardavėju sudarytos Sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

pirkėjo pasirinkimo dydis yra dvejetainiai variantai tiesa

Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui. Jei pageidaujate, kad PVM sąskaita — faktūra jums būtų siunčiama kitu, ne pristatymo, adresu, prašome su mumis susisiekti telefono numeriu 8 Paskutinį kartą atnaujinta: