Eksperto pasirinkimas,


kaip suprasti žvakidės schemą galimybė fortuose

Teismo eksperto teisės 1. Procesines teismo eksperto teises nustato proceso įstatymai.

eksperto pasirinkimas

Teismo ekspertas taip pat turi teisę: 1 savarankiškai pasirinkti atliekamų tyrimų būdus; 2 šio Įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gauti produkcijos pavyzdžius ar katalogus, techninę dokumentaciją ir kitokią teismo ekspertizėms atlikti reikalingą informaciją; 3 prašyti tyrimui reikalingos papildomos medžiagos; 4 dalyvauti proceso veiksmuose, jei tokiu būdu gaunama ekspertizei reikalinga medžiaga.

Teismo ekspertas neturi teisės savarankiškai rinkti ar imti medžiagą, reikalingą ekspertizei, bet nepateiktą jam įstatymų eksperto pasirinkimas tvarka. Teismo ekspertizės įstaigos ekspertas neturi teisės verstis privačia teismo eksperto veikla, sutartiniais pagrindais konsultuoti proceso šalis ir teikti išvadas joms iškilusiais klausimais, reikalaujančiais specialių žinių.

eksperto pasirinkimas

eksperto pasirinkimas Jeigu nepratęsiamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo ar kito asmeniui, turinčiam tam tikros srities žinių, suteiktą kvalifikaciją liudijančio dokumento, ar dokumento, kuriuo patvirtinama teisė atlikti teismo ekspertizę valstybėje narėje, galiojimo terminas, sustabdomas šių dokumentų galiojimas arba jie pripažįstami negaliojančiais, teismo ekspertas netenka teisės atlikti teismo ekspertizę.

Jeigu šioje dalyje nurodytų dokumentų galiojimo terminas nepratęsiamas, galiojimas sustabdomas ar jie pripažįstami negaliojančiais teismo ekspertui atliekant eksperto pasirinkimas ekspertizę, teismo ekspertas turi nedelsdamas apie tai pranešti subjektui, kurio pavedimu ar prašymu atliekama teismo ekspertizė. XII nuo eksperto pasirinkimas 01 Žin. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

gralio dvejetainių opcionų strategija parinktis nėra dvejetainė