Sūrio finansų maklerio paskolos sąlygos palūkanos


Pridedama: AB Rokiškio sūris m. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtos tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos Pagrindiniai duomenys apie emitentą Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus Pagrindinės veiklos pobūdis Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais sūrio finansų maklerio paskolos sąlygos palūkanos rinkose Emitento įstatinis kapitalas Akcininkai Akcininkų teisės Informacija sūrio finansų maklerio paskolos sąlygos palūkanos emitento turimas savas akcijas Emitento veikla Valdymo organų nariai Konsoliduotas balansas Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita Konsoliduota pinigų srautų ataskaita Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Paaiškinamasis raštas Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtos tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos Tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos už metų tris mėnesius.

Pagrindiniai duomenys apie emitentą Emitento pavadinimas- akcinė bendrovė "Rokiškio sūris". Teisinė forma: akcinė bendrovė. Adresas - Pramonės g. Telefonas 8faksas 8 El. Perregistruota m. Įmonės kodas Juridinių asmenų registro tvarkytoja Valstybės įmonė Registrų centras.

AB Rokiškio sūris įstatinis kapitalas yra litų. Akcijų skaičius Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

Koronaviruso krizėje už skolinimąsi Lietuvai gali tekti mokėti brangiau

Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus Konsoliduotą Grupę toliau Grupė sudaro Bendrovė, du jos filialai, keturios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos partnerystės sutartį kontroliuojama įmonė.

Pienininkystės kooperatyvas Žalmargė buveinės adresas Kalnalaukio g. Dukterinės įmonės: UAB Rokiškio pienas pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų pienas, kefyras, rūgpienis, sviestas, varškė, varškės sūris, grietinė, glaistyti sūreliai, desertai gamyba ir prekyba. KB Žalmargė pagrindinė veikla žaliavinio pieno supirkimas. SIA Jekabpils piena kombinats veikla - žaliavinio pieno supirkimas.

SIA Kaunata veikla - žaliavinio pieno supirkimas. Bendrai kontroliuojama įmonė: UAB Pieno upės pagrindinė veikla žaliavinio pieno supirkimas. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis m. Tumėno g. Vienos akcijos nominali vertė 1 vienas litas.

Kaip per karantiną pasikeitė jūsų kūno formos?

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, įmonė nėra išleidusi. Neviešajai apyvartai įregistruotų ir išplatintų skolos vertybinių popierių nėra. Sūrio finansų maklerio paskolos sąlygos palūkanos popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja LR Vertybinių popierių įstatymas, nėra.

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma. Nuo m. Eur Paskutinės prekybos sesijos data Kapitalizacija Eur,Emitento įstatinis kapitalas m.

AB Rokiškio sūris įstatinį kapitalą sudarė: Akcijų rūšis Akcijų skaičius vnt. Bendras akcininkų skaičius akcininkai. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo : 8 7 Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas UAB Pieno pramonės investicijų valdymas Įm.

localbitcoins net arba com nieko nedaryti ir užsidirbti pinigų

Kodas Adresas Nuosavybės teise prikl. Su kartu veikiančiais asmenimis Akcijų sk.

  • Mano geriausias dvejetainių opcionų brokeris
  • Prekyba ir vienatvė
  • Išmintis uždirba pinigus

Kodas AB Rokiškio sūris Įm. Akcininkai turi šias turtines teises: 1 gauti bendrovės pelno dalį dividendą ; 2 gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų; 3 nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšųs; 9 8 4 pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas šio Įstatymo krovinio variantas yra tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti; 5 įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto.

Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 6 gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; 7 turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises. Informacija apie emitento turimas savas akcijas AB Rokiškio sūris oficialaus siūlymo metu įsigijo vnt.

Iš viso šio laikotarpio pabaigai AB Rokiškio sūris turi įsigijusi vnt. Šios supirktos akcijos neturi balso teisės. Emitento veikla AB Rokiškio sūris yra viena stambiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje.

sūrio finansų maklerio paskolos sąlygos palūkanos

Pagrindinė įmonės veikla yra fermentinių sūrių, šviežių pieno produktų, sviesto, pieno miltų, išrūginių ir kitų pieno produktų gamyba ir prekyba. Rokiškio įmonės specializacija fermentinių sūrių ir išrūgų produktų gamyba. Utenos įmonės specializacija švieži pieno produktų vietinei rinkai, išrūgų baltymų koncentrato, pieno miltų ir sviesto gamyba.

Ukmergės įmonės specializacija varškės ir varškės produktų gamyba. Rokiškyje gaminami švieži, puskiečiai ir kietieji sūriai. Šviežių sūrių grupei priskiriami,cagliata įvairių riebumų ir svorio ,mozzarella. Puskiečių sūrių grupei priskiriami tokie sūriai kaip Rokiškio sūris įvairių riebumų ir svorio ,saulės sūris, Lietuviškas,Gouda, Edamo sūris, Sūris Visiems,Naminis, Žaloji karvutė ir kt. Kietų sūrių grupei priklauso Kietasis sūris įvairaus riebumo ir drėgmės, svoriosūris,gojus, Montecampo sūris.

4 Kiek galiu gauti paskolos būstui pirkti?

Valdymo organų nariai Pagal AB Rokiškio sūris įstatus, bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos bei šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

  • Finansai - Nepatvirtinti rašto darbai - eglutemazeikiai.lt
  • Nes brokeris
  • Paštas: sunshinefinancialgroupinc gmail.
  • Koronaviruso krizėje už skolinimąsi Lietuvai gali tekti mokėti brangiau - DELFI Verslas

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 penki nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovės vadovas direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės sūrio finansų maklerio paskolos sąlygos palūkanos vienvaldiškai veikia direktorius.

Valdybos nariai: Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas, išrinktas turi vnt. Išsilavinimas aukštasis. Bendrovėje dirba nuo m. UAB Rokiškio pieno gamyba direktorius. Finansų direktoriaus pareigomis.

kritęs bitcoinas anoniminės bitcoin kortelės

Išsilavinimas aukštasis m. Finansų vadybos magistro laipsnis Kauno technologijos universitete Vadybos fakultete.

Geopolitika - Rusijos sankcijos Lietuvai: ekonomika ir yra politika

Lietuvos pienininkų asociacijos Pieno centras direktorius, akcijų neturi. Plėtros 11 10 Išsilavinimas aukštasis. Plėtros direktoriaus pareigomis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.

CV.LT: Lietuvos finansų maklerių asociacijai vadovaus Jakubėlis

Pardavimų ir rinkodaros direktorius. Kadencija baigiasi m. Bendrovės vadovas direktorius : Bendrovės vadovas direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą.

Duomenys apie Bendrovės vadovą direktorių : Direktorius Antanas Trumpa. Turi vnt. AB Rokiškio sūris akcijų, t. Išsilavinimas - aukštasis.

Bendrovėje dirba nuo m m. Kauno politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Vakuumo aparatų darbo organizacija", už kurią m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo daktaro laipsnį. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB Pieno pramonės investicijų valdymas akcininkas, turi vnt. Duomenys apie Sėkmė kaip užsidirbti pinigų direktorių: Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas.

Duomenys apie Finansų direktorių pateikti 12 punkte prie informacijos apie valdybos narius. KOVO 31 D. Įmonės kodasadresas: Pramonės g. Lt, jei nenurodyta kitaip Konsoliduotas balansas Kovo 31 d Gruodžio 31 d. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Akcinis kapitalas Akcijų priedai Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti Nuosavos akcijos Kiti rezervai Nepaskirstytas pelnas Iš viso Iš viso Likutis m. Paaiškinamasis raštas 1. Bendroji informacija AB Rokiškio sūris toliau Bendrovė yra listinguojama akcinė bendrovė, įsikūrusi Rokiškyje.

Konsoliduotą Grupę toliau Grupė sudaro Bendrovė, du jos filialai, keturios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos partnerystės sutartį kontroliuojama įmonė angl.

Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau: Vykdantys veiklą kovo 31 d. Visos aukščiau nurodytos dukterinės įmonės, jungtinės veiklos įmonė ir filialai įsteigti Lietuvoje, išskyrus SIA Jekabpils piena kombinats ir SIA Kaunata, kurios yra įregistruotos Latvijoje.

delta neutralių variantų strategija

Pagrindinė Grupės veikla yra fermentinių sūrių ir kitų pieno produktų gamyba m. Apskaitos principai Šios finansinės atskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinių atskaitų standartus TFASpatvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinės įsigijimo savikainos samprata, išskyrus skirtą parduoti finansinį turtą, kuris įvertintas tikrąja verte ir ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įvertintas perkainota verte. Žemiau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, vadovo parinktys vadovaujantis parengtos šios finansinės ataskaitos.

Dienos kadras

Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems metų laikotarpiams, jeigu nenurodyta kitaip. Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis, turinčiais įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinės ataskaitos dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamoms ir sąnaudoms. Dukterinės įmonės tai įmonės, kuriose Grupė gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos politiką.

Paprastai tokia kontrolė užtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.

Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės įmonių yra eliminuojami.

east capital

Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, tačiau laikomas perduoto turto vertės sumažėjimo požymiu. Kur buvo būtina, dukterinių įmonių apskaitos principai buvo pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su Grupės taikomais apskaitos principais. Grupė traktuoja sandorius su nekontroliuojančios dalies akcininkais kaip sandorius su Grupės akcininkais. Atliekant pirkimus iš nekontroliuojančios dalies akcininkų, skirtumas, susidarantis tarp bet kokio sumokėto atlygio bei įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto dalies apskaitinės vertės, yra apskaitomas nuosavybės dalyje.