Brokerių įvertinimo apimtis


Klientų asmens duomenų tvarkymo procedūros Priedas Nr. Brokerių įvertinimo apimtis asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Bendrovė veikia kaip Jūsų brokerių įvertinimo apimtis duomenų valdytoja arba kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja: 1.

Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja, kai: 1. Vertina Jūsų draudimo poreikius. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko tam, kad galėtų įvertinti Jūsų draudimo poreikius pvz.

  • Kaip atvaizduoti bitcoin kortelėje
  • Parinkčių nustatymas greitas
  • - Стратмора, похоже, удивило ее недоумение.

  • Kaip išmokti užsidirbti pinigų, jei esu studentas
  • Первичное! - воскликнула .

Jūsų asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pagrindas — pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais, tarp Bendrovės ir Jūsų. Apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Draudimo įstatymo 95 str.

Jeigu yra tvarkomi Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys, pvz. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai įvertinti Jūsų draudimo poreikių ir pasiūlyti sudaryti juos atitinkančią draudimo sutartį.

Prieštaraudami, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų asmens duomenis nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Bendrovės pateiktų anketų ir klausimynų, neteikite prašomų asmens duomenų. Administruoja Jūsų sudarytą форекс торговля на рубли sutartį.

brokerių įvertinimo apimtis buhvalov realios galimybės

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t. Šiuo tikslu tvarkomų Jūsų asmens duomenų teisinis pagrindas — pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais tarp Bendrovės ir Jūsų.

Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti Jūsų sudarytos draudimo sutarties.

Administruoja draudžiamuosius įvykius, kai sutartyje su draudimo bendrove draudiku nėra suformuotas toks pavedimas. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant brokerių įvertinimo apimtis draudžiamuosius įvykius, t. Jūsų vardu kreipiantis į draudimo bendrovę draudiką įvykus draudžiamajam įvykiui, gaunant ir teikiant informaciją, būtiną draudžiamajam įvykiui administruoti, vykdant draudiko paprašytas prievoles ir reikalaujant draudiko įvykdyti prievoles, derinant draudimo išmokos dydį ir atliekant kitus veiksmus, būtinus administruojant draudžiamąjį įvykį.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pagrindas — pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta raštu pvz.

Nerijus Giedraitis, šios įmonės vadovas, pripažino: konkurencija šioje srityje yra didelė. Konkurencinė aplinka skatina dirbti išradingiau ir našiau, kurti ir ieškoti naujų draudimo sprendimų klientamsׅ. Įmonė taip pat turi brokerių atstovybes Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei Tauragėje.

Nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenys tvarkomi, siekiant teisėtų draudėjo arba trečiosios šalies apdraustojo, nukentėjusio asmens interesų pvz.

Jeigu yra tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, pvz. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti draudžiamojo įvykio. Siūlo savo paslaugas Jums tiesioginė rinkodara. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją, pasiūlymus, pranešimus, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis įskaitant teikiamas kartu su mūsų partneriaistaip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų.

Asmens duomenų tvarkymas - Draudimo brokerių aljansas

Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Jūsų sutikimas arba Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. Saugo savo teises ir interesus.

brokerių įvertinimo apimtis

Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko įgyvendindama ir gindami savo teises, saugodama savo teisėtus interesus, pvz. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Bendrovės teisėtas interesas įgyvendinti ir ginti savo teises bei teisėtus interesus.

Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę.

Jūsų asmens duomenys minimalia tam reikalinga apimtimi gali būti tvarkomi siekiant vystyti, kurti ir gerinti Užtikrintas pardavimo pasirinkimas paslaugų kokybę, pvz. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Bendrovės teisėtas interesas vystyti, plėtoti veiklą, analizuoti rinką bei gerinti paslaugų kokybę.

Šiuo atveju, t. Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja, kai: 2. Teikia Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad įvertinę Jūsų draudimo poreikius, Jums pateiktume Jūsų poreikius geriausiai atitinkantį draudimo bendrovės draudiko pasiūlymą.

Мы не шпионим за простыми гражданами, и ты это отлично знаешь. ФБР имеет возможность прослушивать телефонные разговоры, но это вовсе не значит, что оно прослушивает .

Tarpininkauja sudarant draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove draudiku.

Draudimo paslaugos, pasiekiamos bet kokiam klientui

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko draudimo bendrovių draudikų pavedimu ir tik draudimo tikslais, draudimo pasiūlymams pateikti ir arba draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami draudimo bendrovėms draudikams tik tokia apimtimi ir tik tiek, kiek būtina Bendrovės funkcijoms atlikti, t.

Administruoja draudžiamuosius įvykius, jeigu Bendrovės sutartyje su draudimo bendrove draudiku yra įtvirtintas pavedimas Bendrovei administruoti draudžiamuosius įvykius. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai.

  • Papildomų pajamų tiumenėje internetu

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad Bendrovės veikla atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos dėl žemiau nurodytų sąlygų ir priemonių, taip pat norėdami įgyvendinti žemiau aptartas teises ar kitais su Jūsų asmens duomenimis susijusiais klausimas kreipkitės šiais kontaktais: el.

Tvarkomi asmens duomenys. Jūsų identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, veiklos pobūdis ir kategorija, kliento statusas, asmens tapatybės dokumento duomenys ir kopija, vairuotojo pažymėjimo duomenys ir kopija, šeiminė padėtis ir kt.

Draudimo sutarties ir draudimo liudijimo duomenis draudimo sutarties ir draudimo liudijimo bei susijusių dokumentų duomenys ir kopijos, draudimo rūšis, draudimo liudijimo serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo liudijimo termino pasibaigimo data, suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, brokerių įvertinimo apimtis brokerių įvertinimo apimtis, draudimo bendrovės draudiko pavadinimas ir kt.

Draudimo brokerių aljansas

Draudžiamo objekto duomenis priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo brokerių įvertinimo apimtis sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr. Draudžiamo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. Draudžiamojo įvykio duomenis įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.

Apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el.

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytoja, siekdama Jums pateikti Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį draudimo pasiūlymą, tarpininkaudama Jums sudarant draudimo sutartį bei administruodama draudžiamąjį įvykį, kai toks pavedimas suformuotas draudimo bendrovės draudikogali tvarkyti toliau nurodytas Jūsų ir su Jumis susijusių asmenų pvz. Jūsų identifikacinius duomenis vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo — pareigos, vardas, pavardė ir kt.

Jūsų kontaktinius duomenis gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr. Draudimo įmokos apmokėjimo, sąskaitos prašymo bei skolinių įsipareigojimų duomenis mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas brokerių įvertinimo apimtis, draudėjo skolos dydis, suteiktos nuolaidos sumos dydis; ir kt.

Apdraustųjų, naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el.

spekuliantų pardavimo galimybės benary variantai

Draudžiamojo įvykio duomenis, įskaitant apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenis įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.

Asmens duomenų šaltinis.

Услугу? - бурно отреагировала Сьюзан.

Bendrovė, veikdama ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškaitrečiųjų asmenų pvz. Asmens duomenų gavėjai. Bendrovė pasiūlymo Jums pateikimo, draudimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo bei administravimo tikslu veikdamas ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja Jūsų asmens duomenis perduoda draudimo bendrovėms draudikams.

uždarbio internete būsena geriausios kriptovaliutos investavimui

Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina brokerių įvertinimo apimtis, gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Bendrovei, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms pvz. Asmens duomenys gali būti perduoti ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina Jūsų pavedimu teikiant draudimo tarpininkavimo paslaugas.

kaip sukonfigūruoti greitas parinktis aquabuxx pajamos internete

Asmens duomenų saugojimo terminas. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, draudimo dokumentus pvz. Po to, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenų, jie yra saugiai sunaikinami.